Det er i dag inngått avtale mellom Green Reefers ASA og Wilson Shipowning AS, et datterselskap av Wilson ASA om salg av skipet MV «Wilson Express».

Skipet er et ombygget kjøleskip med dødvekt på 5,800 tonn, bygget i 1983. Salget skjer ved at 100 prosent av aksjene i Green Reefers' datterselskap Green Maritime AS selges.

Salgssummen for aksjene er avtalt til 3,6 millioner dollar med snarlig overlevering.

Salget gir en gevinst for Green Reefers en på cirka en halv million dollar eller rundt 2,9 millioner kroner. Pengene skal brukes til nedbetaling av lån. Avtalen med Wilson ASA er en avtale mellom nærstående, da Green Reefers ASA sin hovedaksjonær, Caiano AS, eid av Kristian Eidesvik også er hovedaksjonær i Wilson ASA.