Det finnes ingen skikkelig oversikt over hvor kabelselskapene legger sine kabler. Fremtidige gravearbeider kan derfor kutte mange bredbåndskabler, frykter Oslo Kommune.

Etter oppløsningen av telemonopolet har ingen kontroll med hvor kablene ligger. Telenor, Bredbåndsbolaget, UPC og Tele1 Europe graver nå om kapp i jakten om bredbåndskundene.

— Når tele- og kabelselskapene søker om gravetillatelse i en gate blir det ikke registrert nøyaktig hvor i gaten kablene legges, sier prosjekteringssjef i Vann og Avløpsetaten hos Oslo Kommmune, Tabor Liptak, til digitoday.no.

Samferdselsetaten i Oslo håper at arbeidet med et digitalt kartsystem er i gang til høsten.(Origo)