Kring 200 tilsette på raffineriet blei evakuerte då det var oppdaga ein lekkasje av LPG-gass søndag kveld.

No skal Petroleumstilsynet granske hendinga.

— Det har vore ein del hendingar på Mongstad i den seinare tid. Karakteren på denne hendinga gjer at vi meiner det er rett å granske, seier pressekontakt Øyvind Midttun i Petroleumstilsynet.

Granskinga kjem berre få veker før tilsynet skal gjennomføre ein større inspeksjon av verksemda på Mongstad. Poenget er å hauste kunnskap heile bransjen kan nyte godt av. Inspeksjonen har vore planlagt i lengre tid, men er blitt ekstra aktuell etter lekkasjen og evakueringa søndag.

— Vi har sett at fleire hendingar kunne vore unngått viss næringa hadde lært av eigne og andre sine feil, seier Midttun.

Oppsving feil veg

Petroleumstilsynet melder om at ti uønska hendingar er rapportert frå Mongstad hittil i år.

Fem av utsleppa er gassutslepp, tre av desse er utslepp av LPG-gass - gass som er flytande under trykk, men som går over i gassform når den lek ut. Propan og butan er dei mest kjende av denne gasstypen.

Til samanlikning vart det rapportert om to gassutslepp i 2009, ingen av dei LPG-utslepp.

— Vi er sjølvsagt ikkje nøgde med denne utviklinga, seier informasjonsleiar Jon Halstein Tjore hos Statoil Mongstad i ein e-post.

Han helsar tilsynet si gjennomgang av drifta velkomen:

— Det er nyttig å få ein ekstern gjennomgang av verksemda vår, slik at vi får vurderte aktiviteten frå ein annan part. Men sjølvsagt skulle vi ønskt at det ikkje var uønska hendingar som utløyste ein slik gjennomgang.

Kritikk frå tilsynet Petroleumstilsynet granska Mongstad-raffineriet også etter det første LPG-utsleppet, 8. februar i år. 889 personar måtte evakuere området.

I rapporten får Statoil og underleverandøren Kaefer kritikk for mangelfull risikovurdering då isoleringsarbeidet vart planlagt. Dei får også kritikk for ikkje å syte for at arbeidstakarane hadde kompetanse og risikoforståing som skulle til.

Tilsynet meiner også at oppfølginga av språkkunnskapane hos arbeidstakarane på raffineriet burde vere betre.

Kunne blitt brann Lekkasjen i februar kom då ein arbeidar bora gjennom eit rør i arbeide med å isolere røret. Gass med rundt 200 graders varme strøymde ut i friluft i 72 minutt før lekkasjen vart tetta. Arbeidaren kunne fått brannskadar om gassen hadde treft han i andletet, og den elektriske drillen han brukte kunne utløyst ein gneiste som hadde starta ein brann.

Tilsynet meiner brannen kunne gitt materielle skader, og skadd arbeidaren, men neppe spreidd seg rundt i anlegget.