Enigheten fører til at Microsoft blir utelukket fra en sammenslutning med AOL, og den skaper et globalt reklamepartnerskap som også kan føre til at mer av AOLs stoff blir tilgjengelig for Google-brukere.

Oppkjøpet innebærer at Google og AOL innleder oppbyggingen av en strategisk allianse for å trekke til seg nettreklame på en global basis