— Rigger som skal jobbe der oppe i vinterhalvåret, skal være fullt vinterisert. Hvis ikke er det uaktuelt at de får bore, sier fungerende sikkerhetsdirektør Øyvind Tuntland i Petroleumstilsynet til Aftenbladet.

Da Petroleumstilsynet (Ptil) avla et tilsynsbesøk til kontoret til Eni Saipem og det italienske verftet Fincantieri ved Palermo nylig, hvor riggen er under bygging, kom det fram at det ikke var besluttet om riggen «Scarabeo 8» skulle ferdigstilles som fullt vinterisert.

Dersom det ikke skjer vil det få store konsekvenser for når på året riggen kan bore.

Det at en rigg er vinterisert innebærer at den skal kunne bore året rundt uansett værforhold. Det går på at utstyr er tilpasset de klimatiske forholdene og at det er værbeskyttelse av arbeidsplassene om bord.

Helårsboring Ifølge informasjonssjef Jone Stangeland i Eni Norge er planen at «Scarabeo 8» skal drive helårsboring i Barentshavet.

Eni Norge planlegger å bore 22 brønner hvorav elleve er produsenter, ni er for vanninjeksjon og to er for gassinjeksjon. Tre av produsentene planlegges boret som to-grensbrønner.

Riggen skal utføre hele boreprogrammet for Eni på Goliat.

Motstridende informasjon

— Har dere i kontrakten med Eni Saipem spesifisert at «Scarabeo 8» skal være fullt vinterisert?

For Eni vil Goliatutbyggingen utenfor Hammerfest være det første fotfestet for å få etablert en oljeindustri i Nordområdene, sa informasjonssjef Jone Stangeland i Eni Norge da konsernet i november 2008 la fram sin konsekvensutredning for utbyggingen.

— Ja, sier Stangeland.

Dette står i konflikt med informasjonen Ptil fikk fra Eni Saipem under tilsynsbesøket. Ifølge Ptil ble de opplyst om at det ennå ikke var besluttet om riggen skulle fullt vinteriseres.

— Jeg har ingen kommentar siden dette er relatert til Saipem, sier Stangeland til Aftenbladet.

Det har ikke lykkes Aftenbladet å komme i kontakt med Eni Saipem.

Ferdig i mars 2010

Tilsynsbesøket fra Ptil avdekket mye rot og uorden på riggen som ligger på verftet i Italia. Under tilsynet ble det opplyst at ferdigstillelsen av riggen var forsinket, uten at det kom frem hvor mye forsinket den var.

Les også: Rot og forsinkelser på Goliat-rigg

«Scarabeo 8» har en femårskontrakt med Eni Norge og skal stå for boringen av brønner på Goliat-feltet. Kontrakten har en verdi på 840 millioner dollar, tilsvarende en dagrate på rundt 460.000 dollar.

Goliat-riggen «Scarabeo 8» skal bli ferdigstilt i slutten av mars 2010, melder Eni Saipem i sin halvårsrapport som ble offentliggjort onsdag denne uken.

Riggen vil deretter gjennomgå sjøprøver samt overfart til Barentshavet. Dette vil ta om lag to måneder. Riggen er ventet å være klar for drift i juni 2010.

Både Eni Norge og Eni Saipem (43 prosent) er datterselskaper av den italienske energi- og industrigiganten Eni som har 79.000 ansatte over hele verden.