Forbedringen er et resultat av konsernets eget lønnsomhetsprogram og vekst på internett, opplyser konsernledelsen i en pressemelding.

Driftsresultatet i tredje kvartal ble 303 millioner kroner, mot 199 millioner kroner i tredje kvartal 2008.

Driftsinntektene økte med 10 prosent til 3,27 milliarder kroner. Økningen skyldes primært konsolidering av Media Norge fra og med tredje kvartal 2009. Annonseinntektene falt med 7 prosent i tredje kvartal.

Det er på nettet Schibsted gjør det godt. Driftsinntektene på internett økte med 17 prosent i tredje kvartal og driftsmarginen var 21 prosent. Blant de lønnsomme nettsatsingene er FINN der Schibsteds eierdel ventes økt til 80 prosent i løpet av fjerde kvartal.

Ordinært resultat før skattekostnad i tredje kvartal 2009 ble 250 millioner kroner, mot 46 millioner kroner samme kvartal i fjor.