Omsetningen økte fra 1,3 milliarder kroner første kvartal i fjor til 1,5 milliarder kroner første kvartal i år.

Driftsresultatet ble i kvartalet 141,9 millioner kroner (68,7 millioner kroner første kvartal 2008), og resultat før skatt og verdijustering ble 124,1 millioner kroner (44,4 millioner kroner).

Selskapet forklarer bedringen i driftsresultatet med høyere laksepriser, mer effektiv produksjon og en svært god forbedring innenfor salg og distribusjon.

I første kvartal i fjor hadde selskapet også en del sykdomsproblemer.