• Dette er gode nyheter for Bergen og betyr at planer for over ti mrd. kroner nå kan realiseres, sier byråd Filip Rygg.

Han er glad for at Fylkesmannen nå vil fjerne innsigelser mot 15 store reguleringsplaner i Bergen.

— Det som formelt har utløst dette, er at Sparebanken Vest har akseptert strenge parkeringsnormer. Vi har hele tiden ment at Fylkesmannen burde heve innsigelsene dersom utbyggerne aksepterte meglingsresultatet, sier Rygg.

Saklig uenig

Også Dag Skansen (H), som leder komité for miljø og byutvikling, er fornøyd med Fylkesmannens avgjørelse. Han mener fortsatt at parkeringsbestemmelsene i sentrum blir for strenge om en legger meglingsresultatet til grunn.— Vi kommer til å stå på våre forslag til parkeringsbestemmelser slik vi har vedtatt dem i kommuneplanen. Vi er saklig uenige med Fylkesmannen. Departementet vil måtte avgjøre den saken når kommuneplanen til slutt skal vedtas, sier Skansen.

Bygger ut i Åsane

For Nordea Liv er løsningen på parkeringsstriden godt nytt. Selskapet planlegger sammen med Steen & Strøm en større utbygging ved Åsane senter, med forretningslokaler, kontor og boliger. Utbyggingen har en kostnadsramme på 2,5 mrd. kroner.

— Dette er veldig bra. Det betyr at vi kan gå videre i vår planleggingsprosess og beslutningsprosess, sier Jørund Vandvik, administrerende direktør i Nordea Liv.

Han sier prosjektet trolig får byggestart tidlig i 2012 med ferdigstillelse i 2018.

Reguleringsplanen til Nordea og Steen & Strøm var en av 15 som Fylkesmannen hadde nedlagt innsigelse mot. Selv om de to forslagsstillerne hadde akseptert parkeringsdekningen i meglingsforslaget, ville Fylkesmannen først ikke heve innsigelsene.

— Vi har tilpasset oss parkeringsnormen, og den har slått greit ut for vårt prosjekt, sier Vandvik.