Ved utgangen av fjoråret hadde Statens pensjonsfond utland, som Oljefondet heter, en verdiøkning på 1200 milliarder kroner. Hele fondet hadde ved utgangen av året en verdi på 5 038 milliarder kroner. I dag la de frem sin presentesajon for fjoråret.

Vil øke eiendomsinvesteringene

Fjorårets verdiøkning er på størrelse med et helt statsbudjsett, og skyldes hovedsakelige tre forhold. For det første nådde fondet en avkastning på sine verdipapirer med 692 milliarder kroner. Dernest fikk fondet en tilførsel av nye oljepenger fra sokkelen med 239 milliarder kroner.

På toppen av dette førte en svakere krone til at kroneverdien av fondet økte med 291 milliarder kroner.

Nesten 62 prosent av fondets midler er plassert i utenlandske aksjer. Og snitt-avkastningen på disse var i fjor på 26,3 prosent. Renteinvesteringene ga null i avkastning, mens eiendomsinvesteringene ga 11,8 prosent. Fondet har planer om å øke eiendomsinvesteringene, men foreløbig står de for bare en prosent av fondets verdi.

Ved utgangen av fjoråret har fondet siden oppstarten hatt en tilførsel av kapital på 3302 milliarder kroner, og har hatt en avkastning siden starten på 1799 milliarder kroner.

Krevende med kull

Det går frem av presentasjonen at det det er enkelte sektorer som er mer krevende å utøve eierskap i enn andre. Sektorer som gullutvinning, kullutvinning og palmeolje har vært problematiske.

— I 2013 fortsatte vi å selge oss ut av selskaper der vi vurderer at forretningsmodellen ikke er bærekraftig på sikt, skriver de i sin presentasjon.

De siste dagene har det vært diskusjoner om oljefondet bør selge seg ut av kullselskaper. Arbeiderpartiet la frem et forslag som fremmet dette. Fredag morgen ble det derimot kjent at de borgerlige vil utrede om man bør avvikle fondets investering i olje-, gass-, og kullselskaper.