I sin rapport etter første kvartal i år melder Rieber &Søn at råvareprisene fortsetter å stige. Hittil har ikke konsernet øktmatvareprisene nok til å dekke de økte råvareprisene. Men det skal de nå gjørenoe med.

Lavere inntekter og et svekket resultat (se resultatboks)gjør at konsernet ser seg nødt til å skru opp matvareprisene ut til kundene.

— Etterslepet vil dekkes inn gjennom prisøkninger i kommendekvartaler, sier konsernsjef Patrik Andersson i en pressemelding.

Svakere matvarebransje

Samtidig skriver konsernet i kvartalsrapporten at det svakeresultatet i første rekke er forårsaket av nedgang i salget. En av årsakeneselskapet peker på er den sene påsken, men også en generell nedgang imatvarebransjen får noe av skylden.

— Vi har full kontroll på kostnadene i konsernet, så det ersalget som har sviktet, sier Andersson.

— Det er mager trøst for oss at også andre aktører sliter.Vi må levere resultater, og har iverksatt flere initiativ for å stimulere tilsalgsvekst, sier han.

Konsernet har ifølge rapporten gjennomgått sineinnovasjonsprograom for å kunne lansere nye produkter tidligere enn planlagt.

Kan bli nedskjæringer

Det er også iverksatt sparetiltak over hele linjen. Det er ihele konsernet innført midlertidig stans av innkjøp som ikke erforretningskritiske. Prosjekter som ikke gir et direkte positivt bidrag tilsalg eller lønnsomhet er midlertidig stanset eller utsatt.

I tillegg har konsernet satt i gang et nytteffektiviseringsprosjekt for sine virksomheter i Norge.

— Prosjektet skal redusere kostnader innen salg ogadministrasjon. Vi holder et høyt tempo, og skal ha det avsluttett i løpet avandre kvartal, sier Andersson.

Ett resultat av prosjektet kan ifølge kvartalsrapporten blibemanningsreduksjoner.

Rieber & Søn ASA   1. kv. 2011   1. kv. 2010
Driftsinntekter 1026  1196
Driftsresultat    45    110
Res. før skatt 39        99

* Tall i millioner kroner.

Hva mener du om prisøkningen? Si din mening under!