På Presteforeningens generalforsamling som holdes i Bergen, har prestene vedtatt å gi seg selv streikerett. Vedtaket ble gjort med 106 mot 59 stemmer.

— Før avstemningen hadde vi en lang og grundig debatt hvor alle synspunkt både for og imot, sier gjenvalgt leder i Presteforeningen, Gunnar Mindestrømmen, Så lenge han er prestenes fremste tillitsvalgte, har han permisjon fra stillingen som seniorprest i Bjørgvin bispedømme.

Ingen prestestreik i år

Men ingen behøver å bekymre for at prekestolene blir streiketomme ved vårens lønnsoppgjør. Mindestrømmen presiserer at det ikke er aktuelt for Presteforeningen å bli tatt ut i en eventuell streikekonflikt nå.

Presteforeningen er en del av UNIO, hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede.

Før generalforsamlingen har Mindestrømmen hatt møter med UNIO-leder, Anders Folkestad.

— Han gjorde det klart at selv om vi nå opphever reservasjonen mot å streike, er det ikke aktuelt å ta ut medlemmene våre i streik i samband med årets tariffoppgjør. Det vil først være aktuelt ved seinere oppgjør, sier han.

Usikkerhet

Prestene som er ansatt i kirken har til nå selv reservert seg mot å gå i streik i forbindelse med lønnsoppgjøret. Prestene har at en prestestreik bare ville ramme en uskyldig tredjepart. Dette vil ofte være mennesker som står midt i vanskelige livskriser. Kallstanken står dessuten sterk t hos prestene. Mange mener at en streik i for stor grad vil bidra til å skade prestene og kirkens omdømme. Tilhengere av streikeretten har argumentert med at det følger forpliktelser med fagforeningsmedlemskap. Presteforeningen må være solidarisk med de andre fagforbundene i UNIO.

Utfordring

Mindestrømmen sier han har stor forståelse for de ulike synspunktene som har kommet frem.

— Vi er ikke mål med denne saken selv om reservasjonen mot å ta i bruk streik når er borte. Det er ingen tvil om at prester vil møte store utfordringer om de går i streik. I tiden fremover vil vi arbeide videre med å finne frem til hvordan en streik blant medlemmene våre kan gjennomføres, sier han

Streikeretten var også oppe til drøfting på forrige generalforsamling. Da ble forslaget nedstemt.

Støtter du en prestestreik? Si din mening under!

Presteforeningens leder, Gunnar Mindestrømmen, skal nå ta fatt på jobben med å gjøre Presteforeningen klar til å være med på streik.
Tor H vik