Trond Mohn (69) er landets åttande rikaste person, ifølgje Kapitals årvisse kåring av dei 400 rikaste her i landet. Ifølgje bladets utrekningar er Mohn god for 11 milliardar kroner, 1,6 milliardar meir enn i fjor.

Veksten i formuen kjem trass i at omsetninga i Frank Mohn-konsernet, som i hovudsak lagar røyr og pumpesystem, gjekk ned ni prosent i fjor. Når talknusararne i Kapital likevel har kome fram til at Trond Mohn har blitt rikare, skuldast det mellom anna at selskapet selde Framo Engineering i fjor med ein solid vinst.

Det har òg søstera til Trond Mohn, Marit Mohn Westlake som bur i London, nytt godt av. Hennar formue har òg auka, og er no nær tre milliardar kroner.

Opp og ned for reiarane

Elles på lista over dei rikaste i byen er det mykje reiarnamn, sjølv om dårlege tider i shipping har ført til at mange av dei har fått formuen barbert.

Ein som ikkje har det er Spar-Kjøp-kongen og shippingmannen Helge Eide Knudsen, som ifølgje bladet har "manøvrert seg godt gjennom et svakt tørrlastmarked". Han har blitt 200 millionar kroner rikare det siste året, og er no god for 6,7 milliardar kroner.

Av reiarane har òg Grieg-familien blitt rikare det siste året, medan Kristian og Hans Peter Jebsen har blitt fattigare ifølgje Kapital. Med drygt fem milliardar i formue, bør dei likevel ha nok til å klare seg.

Eigedomsbaronane

Blant førstegenerasjons rikingane i Bergen klatrar eigedomsbaronane Geir Hove og Tom Rune Pedersen kraftig oppover på lista. Kapital har justert opp formuen til Hove med 475 millionar til nær 1,9 milliardar kroner, medan Pedersen skal vere god for 1,4 milliardar (275 millionar meir enn i 2011).

Bak formueveksten ligg, ifølgje Kapital, mellom anna utvidinga av kjøpesenteret Xhibition, som er venta å gje 50 millionar i auka omsetning. I tillegg nemner dei at Hove eig grunnen under Zachariasbryggen, der festeavtalen går ut i 2013.

Bergens ti rikaste (millionar kroner)

Nr. Namn 2012 2011

1 (8) Trond Mohn (69) 11.000 9.400

2 (14) Helge Eide Knudsen (79) 6.700 6.500

3 (23) Kristian Jebsen (57) 5.250 6.000

4 (24) Hans Peter Jebsen (55) 5.125 6.100

5 (52) Marit Mohn Westlake (66) 2.950 2.800

6 (84) Geir Hove (52) 1.875 1.400

7 (89) Camilla Marianne Grieg (48) 1.775 1.725

8 (92) Elna-Kathrine Grieg (45) 1.750 1.725

8 (92) Rolf Westfal-Larsen (68) 1.750 1.800

10 (95) Per Grieg jr. (55) 1.725 1.700

Kjelde: Kapital. Nasjonal plassering i parentes