HØYANGER — LIGNING '00 - FORMUETOPPEN

Gjertsen Jarle (56) 6.934.000

Osland Erik Jarle (32) 6.507.000

Øren Per Andreas (44) 5.286.000 Øren Lasse (40) 5.012.000

Sæbøe Olav (66) 4.789.000

Larsen Børge Leif (50) 4.577.000

Kyrkjebø Johan (81) 4.205.000

Bjordal Dagny (52) 4.175.000

Vik Gunvor (80) 4.157.000 Aven Ingmund (50) 3.747.000

Øren Frode (35) 3.311.000

Klævold Olav (80) 3.286.000

Rødahl Rolf Peder (54) 3.273.000

Hjetland Anders O (80) 3.241.000

Engen Asbjørn (76) 3.216.000

Øren Arthur P (73) 3.104.000

Brekke Marta (59) 2.747.000

Rødahl Peder (86) 2.737.000

Lund Bernt Christian (70) 2.730.000

Hjetland Odd (80) 2.723.000

Kroksnes Arthur (71) 2.385.000