Så langt mulig vil de fleste medarbeiderne bli ansatt i det nystartede Fronta Elektro AS, opplyser Fronta AS. Rolf L. Hovland blir daglig leder og autorisert installatør i firmaet. Virksomheten i det nye blir hovedsakelig som i det gamle firmaet.

Hovland Elektro hadde et krav på 3,5 millioner kroner mot hallentreprenør Norgeshallen AS knyttet til byggingen av Haugesund Ishall. Pengene kom aldri og 1. oktober ble firmaet slått konkurs. Ti mann mistet jobbene.

Det nye firmaet vil ha kontor i Sagvåg. Frontagruppen er størst innenfor eiendomsutvikling i Sunnhordland.