«Et nytt fenomen er smugling av gull. Gullprisen og omsetningen av gull har økt sterkt de senere årene. Toll har i nært samarbeid med politiet og Skatteetaten avdekket organisert smugling og merverdiavgiftsunndragelser for mange titalls millioner kroner i 2012», melder Tollvesenet på sine nettsider.

— I etterkant av finanskrisen har vi avdekket flere saker der det har blitt smuglet gull inn til landet uten at det er blitt betalt merverdiavgift, sier Karianne Løken, underdirektør ved seksjon før økonomisk kontroll i Toll- og avgiftsdirektoratet.

3,4 kilo gull

I november i fjor tok tollerne på Svinesund en dansk statsborger med tre gullbarrer gjemt i bilens dashbord. Gullet veide 3467 gram og har en anslått verdi på 1,1 millioner kroner, ifølge Per Solbjerg.

— Saken er meldt til politiet. Det er snakk om avgiftsunndragelser for rundt 275.000 kroner, sier seksjonslederen i Fredrikstad regiontollsted.

Beslaget førte til razziaer andre steder. Også smykker for omselting er beslaglagt.

Flere titalls millioner

Karianne Løken forteller at det er to måter gullet smugles inn på.

— I tillegg til at vi har avdekket smugling av gullbarrer, har vi også sett at det smugles smykker som selges fra butikker. Kjøperne er neppe klar over at det er smuglervarer, tror hun.

Ifølge Løken er det flere eksempler på at kjøperne har betalt moms på gullet, mens selgerne har unnlatt å viderebetale pengene til statskassen. Dermed går staten glipp av 25 prosent av gullverdien.

— Norge er blitt et friland for svindel med gull siden vi er ett av få land med moms på gull, sa leder for Skattekrimenheten i Skatt Øst, Jan-Egil Kristiansen til NTB i fjor.

Tollvesenet er kjent med at pengene selgerne har fått i Norge, er ført ut igjen av landet. Ofte er det snakk om organiserte nettverk som står bak dette, men Løken vil ikke oppgi detaljer om konkrete saker.

— De siste årene er det avdekket to saker der smykker har blitt solgt svart, mens det er flere eksempler på nettverk som har smuglet inn gullbarrer. Vi vet at flere titalls millioner kroner er unndratt beskatning på denne måten, sier hun.

Ikke på Vestlandet

På Vestlandet registrerte ikke tollvesenet gullsmugling i fjor.

— Vi er kjent med at det har vært flere slike saker østpå, men vi har ikke sett dette hos oss, sier Geir Olav Mandt, avdelingssjef i Tollregion vest.

Hallvard Bjørgum har vært oldermann i Bergen Gullsmedlaug og driver gullsmedforretning i Norheimsund.

— Dette er en ukjent problematikk for gullsmedene på Vestlandet. Så vidt meg bekjent har ingen av oss gått aktivt ut og annonsert at vi kjøper gull over disk. Det kan jo være tyvegods eller smuglergods, og de seriøse forretningene vil jo ikke involveres i dette. Men vi er jo kjent med at oppkjøpsfirma reiser rundt og kjøper gull, sier han.

Unndragelser for 280 mill.

Mandt forteller forøvrig at det ble avdekket avgiftsunndragelser for 280 millioner kroner i tollregion vest i 2012, mens tallet på landsbasis var 1,4 milliarder kroner. I 2011 var tallet 244 millioner kroner for tollregionen her vest.

— Vår region lå på 20 prosent av det nasjonale tallet i fjor. Sakene utgjør et bredt spekter, men gullsmugling har vi altså ikke erfaring med, sier Mandt.