Bruttogjelden utgjorde 3.681 milliarder kroner ved utgangen av april mot 3.662 milliarder ved utgangen av mars, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Den økte veksten skrev seg fra de ikke-finansielle foretakene. Disse foretakenes bruttogjeld utgjorde 1.216 milliarder kroner ved utgangen av april.

Både husholdningene og kommunene opplevde en marginal nedgang i gjeldsveksten fra mars til april. Husholdningenes bruttogjeld utgjorde 2.158 milliarder, mens kommuneforvaltningens innenlandske bruttogjeld var på 306 milliarder ved utgangen av april.