Nordea Markets analyse spår at Norges Bank vil øke renten forsiktig fra dagens 1,75 prosent til 3,25 prosent om to år.

— Sannsynligheten for høye renter er veldig liten, sier Boye til Dagens Næringsliv.

Årsaken er gjeldsproblemene i Europa. Disse vil holde rentene nede hos Norges handelspartnere i lang tid. Dersom avstanden mellom europeiske og norske renter blir for stor, vil den norske kronen styrke seg.

Det vil som kjent ramme norske eksportbedrifter, noe som igjen kan føre til lavere aktivitet i norsk økonomi. En sterkere krone vil også bidra til lavere inflasjon fordi importvarer blir billigere.

— Dette vil føre til at handlingsrommet for den norske sentralbanken blir mindre, sier makroøkonom Kjersti Haugland i DnB NOR Markets til DN.

Hennes anslag ligger likevel litt høyere enn Nordea Markets’ anslag. Haugland spår at norske renter skal opp i 4,25 prosent om tre år.

Nordea Markets tror den første renteøkningen kommer på onsdagens rentemøte i sentralbanken.