Ifølge TV 2 truet Trond Giske (Ap) byrådsleder Monica Mæland (H) med at et TV 2-salg til Egmont ville bety at hovedkontoret forsvant fra Bergen. Han skal ha forsøkt å presse henne til å komme på banen i saken om TV-salget. BT har gjentatte ganger prøvd å få næringsministeren til å kommentere påstandene. Via sin kommunikasjonsavdeling sier Giske nå følgende:

— Jeg ønsker ikke å kommentere hvem jeg eventuelt har samtaler med. Men å uttrykke uro for at nye eiere kan flytte TV2s hovedkontor fra Bergen, må være innenfor det en politiker kan uttrykke.

Truet ikke

Etter det BT forstår undrer man seg i regjeringsapparatet over påstandene om at Giske skal ha «truet» noen. Giske presiserer at han mener salget av TV 2 til danske Egmont kan få konsekvenser for plasseringen av hovedkontoret.

— Jeg var selv i 2009 med og laget løsningen som sikret fortsatt avtale om hovedkontor for TV 2 i Bergen. Det krevde mye energi og krefter, så jeg vet hvor vanskelig det var. Jeg har sagt offentlig flere ganger at nasjonalt eierskap gir større trygghet for plassering av hovedkontor. Det gjelder generelt i næringslivet, også for TV 2. Det bekymrer meg særlig hva som kan skje dersom TV 2 selges videre til en større internasjonal konstellasjon. Jeg er sikker på at den nåværende kulturministeren vil arbeide aktivt for å prøve å videreføre avtalen i fremtiden, fra statens side vil gjøre alt vi kan for å få det til, sier han i en uttalelse.

Sier ingenting

Heller ikke Monica Mæland vil faktisk si hvorvidt hun har snakket med Giske om denne saken:

— Jeg kommenterer ikke hvem jeg snakker med og hva som eventuelt har blitt sagt. Giske får selv svare på hvordan han har handlet i denne saken.

Mæland mener danske Egmont har vært en god eier for TV2 siden kanalen ble etablert.

— Jeg har selv vært i kontakt med Egmonts styreleder i TV2 som forsikret om at de fortsatt skal være en god eier som vil satse på Bergen og være med i utviklingen av en ny medieklynge på Nøstet. Jeg ser i dag ingen grunn til å frykte at TV 2 skal forsvinne fra Bergen.