Det er bortimot umulig å si i dag hva vi skal leve av i årene som kommer. Men ingenting tyder på at det er industrien som kommer til å skape den store veksten i norsk økonomi i årene som kommer, fastslo næring— og handelsminister Trond Giske (Ap) på Virke-konferansen i Oslo tirsdag.

— Når vi skal skape et kraftig løft i vår produktivitet i årene som kommer, er det naturlig å vende seg dit hvor de store sysselsettingsgruppene befinner seg. Og det er ikke lenger i industrien, sa Giske.

Han venter en forsterking av dagens utvikling og viste under sin tale til årskonferansen til sysselsettingstall, hvor det går fram at handels- og tjenestesektoren sysselsetter nesten tre ganger så mange mennesker som industri og bergverk - 1 million årsverk mot 340.000. Også helse- og omsorgssektoren ligger allerede nå foran industrien med en sysselsetting på rundt 500.000 årsverk. Det er ventet en kraftig økning i behovet for arbeidskraft i denne sektoren etter hvert som etterkrigsgenerasjonen går inn over i pensjonistenes rekker.

— Vi definerer produktivitet som bruttonasjonalprodukt per arbeidstaker. Da er det å sette innovasjon og produktivitetsvekst i tjenesteytende næringer det beste bidraget vi kan gi til å øke vår levestandard også i framtida, sa Giske.