Sist uke ble Aage Mjeldheim fratatt sin advokatbevilling av Advokatbevillingnemnden. Bakgrunnen var manglende innlevert regnskap for 2011.

Hans advokat, John Christian Elden, avdramatiserte da situasjonen, og sa at han regnet med at Mjeldheim raskt ville få tilbake bevillingen.

Tirsdag formiddag hadde imidlertid pipen fått en annen lyd.

Legger ned praksisen

— Jeg har hatt møte med Mjeldheim i Bergen i dag og gjennomgått hans situasjon. Han har besluttet å trekke sin klage og søknad om ny advokatbevilling, og har i dag lagt ned sin praksis og returnert sin bevilling til tilsynsrådet, skriver Elden i en e-post til BT.

Ifølge Elden er regnskapet for 2011 nå revidert og innsendt til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. En økonomisk redegjørelse vil også bli forelagt tilsynsrådet neste uke.

— Vi har derfor ingen ytterligere kommentarer til BT nå, skriver Elden i e-posten.

Det er også gjennomført et bokettersyn hos Mjeldheim, men resultatet foreligger ikke så langt.

Flere advarsler

Mjeldheims advokatpraksis har vært tema i tilsynsrådet flere ganger.

To bokettersyn, i 2004 og 2006, endte begge med advarsler. I protokollen fra 25. januar 2007 heter det at: «Tilsynsrådets styre finner særlig å kritisere advokat Mjeldheim for hans klientmiddelbehandling.»

Både i 2008 og 2009 fikk Mjeldheim advarsel på grunn av for sent innlevert regnskap. Sammen med resultatet av et bokettersyn var det grunnlaget for at advokatbevillingen senere ble tilbakekalt.

I protokollen fra Advokatbevillingsnemndens møte 27. oktober 2009 heter det at «det fremstår som uforståelig at ikke advokaten - etter to tidligere bokettersyn med klar påpeking av betydelige regnskapsmessige mangler - har sørget for at regnskapsføring og klientmiddelbehandling finner sted iht. reglene på området.»

Skulle hatt flere saker

I 2010 og 2011 fikk Mjeldheim nye advarsler, også denne gang på grunn av for sent innlevert regnskap.

Ifølge berammingslistene til Bergen og Nordhordland tingrett, samt Gulating lagmannsrett, skulle Mjeldheim i løpet av de neste månedene vært forsvarer i en rekke saker som omfatter både samværsrett, legemsbeskadigelse og grovt tyveri.

Mjeldheim er den andre bergensadvokaten som på kort tid fratas bevillingen på grunn av økonomisk rot. I sommer ble eks-advokat Odd Drevland fratatt retten til å drive som advokat, etter beskyldninger om at han skal ha forsynt seg av klientmidler. Drevland er nå under politietterforskning.

  • Les mer om Aage Mjeldheim i papiravisen onsdag.