Odd Drevland erkjenner at han skylder Taxi Vest nær 2,4 millioner kroner, pluss renter. Ifølge regnskapet hadde han kun 1,3 millioner på klientkonto ved årsskiftet. Taxi Vest er nå bekymret for om pengene er borte.

BT har de siste dagene beskrevet konflikten mellom advokat Odd Drevland og Taxi Vest. Drevland har i mer enn tre år hatt et millionbeløp tilhørende Taxi Vest på klientkontoen. I to år har Taxi Vest ved hjelp av rettslige skritt forsøkt å få tak i pengene.

I går skulle Odd Drevland møtt Taxi Vest i Bergen tingrett. Slik blir det ikke.

Drevland har uten hell forsøkt å få til to forhandlingsmøter med Taxi Vest. Onsdag valgte han å avslutte saken. Dette gjorde han ved å sende et brev til Bergen tingrett hvor han gjorde kuvending. Nå vil han betale likevel.

Fredag morgen tar saken en ny, dramatisk vending. «Med bakgrunn i sakens alvorlighetsgrad tok jeg i går den tunge beslutningen om å levere inn min advokatbevilling til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet», skriver Drevland i en epost til Bergens Tidende.

Han føyer til:

«Dette med umiddelbar virkning.»

Drevland ønsker foreløpig ikke å kommentere saken ytterligere.