Statsråden kom med lovnaden da han talte til Nasjonal veikonferanse i Bergen mandag.

Fjord Lines to nye danskeferger, MS «Stavangerfjord» og MS «Bergensfjord» har hver plass til rundt hundre vogntog på sine seilinger mellom Bergen og Stavanger. Det vil kunne avlaste dagens tett trafikkerte E39.

— Dette skal løses

— Vi seiler transportetappen mellom Bergen og Stavanger med halvfulle skip. Det vil dermed både bedriftsøkonomisk, samfunnsøkonomisk, og ikke minst av hensyn til miljø og klima, være hensiktsmessig å tilby den ledige kapasiteten på strekningen til transport av vogntog og gods, sa Fjord Line-direktør Ingvald Fardal i november.

Men hittil har det ikke vært lov for fergene å ta med vogntog eller passasjerer innenlands, fordi båtene har tax-free-salg om bord. Det sier Solvik-Olsen at det skal finnes en løsning på.

-Nå har Finansdepartementet sendt brev til Toll- og avgiftsdirektoratet, der de gir beskjed om at dette problemet må dere løse, og med en frist til 1. april, sa samferdselsministeren i sin tale.

- Ny handlekraft

Han hevdet at dette var et eksempel på den nye regjeringens handlekraft.

— Det kan ikke være så vanskelig. Dersom det er problemer med tax-freereglene, da får sjåførene oppholde seg i et eget rom, der de ikke kan snike seg inn på taxfree. Dette må vi klare å løse, sa han.

Solvik-Olsen sa også at han håpet å kunne vise tilsvarende handlekraft når det gjelder trasévalg, både på E39 og øst-vest-korridoren.

— Vi tok et raskt valg for Hordfast-traseen (bro over Bjørnafjorden red. anm.), og nå har vi vært på befaring i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Noen traseer er det enkelt å bestemme seg for hvor bør gå, andre er fryktelig kompliserte. Men vi skal sørge for at disse prosjektene ikke blir forsinket på grunn av trege politiske prosesser. Det samme gjelder øst-vest-korridoren, når utredningene er ferdig der, sa han.

Satser på én trase

Øst-vest-traseen er et av hovedtemaene for konferansen. En rapport som BT skriver om i dag, viser at samfunnet kan spare 65 milliarder kroner årlig på å få en raskere og bedre hovedvei mellom Bergen og Oslo, og at den veien med størst potensial er veien over Hemsedalsfjellet.

Solvik-Olsen vil ikke si noe om hvilken trase som ligger best an, men han er klar på at regjeringen ønsker å satse på én trase.

— Det er meningsløst at vi har fem veistrekninger som alle tar omtrent like lang tid og ender opp i Oslo og Bergen. Vi vil sørge for at én av dem blir det klart beste alternativet, både for godstransporten og andre som skal raskt over fjellet, sa han.