Det kommer frem i fylkesrådmannens innstilling, offentliggjort onsdag;

«Fylkesutvalet gjev Christiania Taxi AS konsesjon til å driva drosjesentral i Bergen køyreområde», konkluderer fylkesrådmann Rune Haugsdal i innstillingen.

Avgjøres neste uke

Dermed er presset lagt for neste ukes møte.

Da skal fylkeskommunen avgjøre hvor vidt Oslo-sentralen får starte opp eller ikke.

— Vi gleder oss til å rulle de første bilene i Bergens gater, sier Hasnat Ahmad fra Christiania Taxi.

Han mener at konsesjonen nærmest er i boks etter positiv innstilling fra rådmannen.

— Dette er en viktig milepæl for oss. Det vil overraske oss veldig hvis de folkevalgte skulle komme til en motsatt konklusjon, og ikke ønske slik konkurranse velkommen, sier Ahmad.

Mener prisene vil stige

Stemningen er imidlertid en annen hos konkurrentene.

I høringsrunden var Bergen Taxi, Norgestaxi Bergen og Taxi 1 alle negative til å gi Christiania Taxi tilgang til markedet.

Sistnevnte mente blant annet at prisene vil stige, mens Norgestaxi fryktet økt tomkjøring som følge av ytterligere konkurranse.

Den største drosjesentralen i dag, Bergen Taxi, mener at konkurranse er positivt, men at et for stort antall drosjesentraler kan ha negative følger, som sviktende leveringskvalitet og at det blir vanskeligere å orientere seg for kundene.

«Det er 5 taxisentraler i Bergen kjøreområde i dag. Vi mener det er mer enn nok», påpekte Bergen Taxi.

Ønsker mer konkurranse

Bergen kommune var derimot positive til søknaden fra Christiania Taxi.

«Byrådet merker seg at Christiania Taxi, ifølge søknaden, vil etterstrebe at størstedelen av taxiflåten deres vil bestå av miljøvennlige biler», skriver de.

I dag er det fem ulike taxisentraler i Bergen og Bergen taxi er den største.

Fylkesrådmannen mener at dagens konkurranse ikke er tilfredsstillende og håper at Christiania Taxi kan være med på å bedre dette.

Blant annet er det allerede kjent at flere løyehavere ønsker å kjøre for Oslo-giganten.

«Dette kan tyda på at løyveporteføljen for CT kan koma opp på eit konkurransedyktig nivå innan rimeleg tid», skriver Haugsdal.

Totalt er det 750 taxiløyver i kjøreområdet i dag. Fylkesrådmannen ser ikke at det er noe behov for å øke dette.

SØKT OM OVERGANG: Aikeremu Ekram Aierken, Ilyar Ibrahim og Radjabu Storris ønsker å jobbe for Christiania Taxi, gitt at taxisentralen får konsesjon i Bergen.
Eirik Brekke

Dermed er Christiania Taxi avhengig av å tilknytte seg eksisterende løyvehavere til sentralen.

— Vi hadde ambisjoner om 50 løyvehavere innen 2014. Med dette tempoet kan vi allerede klare det innen sommeren, sa Hasnat Ahmad fra Christiania Taxi til BT sist uke.

Klare for kjøring

Allerede da hadde de mottatt nærmere 30 søknader om overflytting.

— De fremstår som et ordentlig og solid selskap. Vi er rundt 15-16 stykker som har levert søknad om overgang til dem, uttalte Ilyar Ibrahim fra Bryggen Taxi.

De samme årsakene skisserer drosjeeier og søker Radjabu Storris, også han fra samme sentral.

— Gitt at de får sentralen på plass, så har det vært et etterlengtet tilbud for oss, påpekte Storris.