102 millioner kroner gir Mohn via sitt heleide investeringsselskap Meteva AS, resten gir han av sine private midler.

Mohn forteller at hoveddelen av gavene i 2012 går til medisinsk forskning og medisinsk utstyr ved noen av landets sykehus.

- Bergen Medisinske Forskningsstiftelse får 100 millioner kroner, slik de gjør hvert år.

Avanserte kreftmaskiner

- Så går det i år til sammen 120 millioner kroner til utstyr ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN), St. Olavs Hospital i Trondheim og Haukeland Universitetssykehus.

En av de viktigste postene her er 50 millioner kroner fra Mohn til en såkalt PET-skanner ved UNN, en maskin som skal bidra til å forkorte køen for kreftpasienter som venter på undersøkelser og behandling. Et tilsvarende beløp går til St. Olavs Hospital til kjøp av Norges første PET MR-skanner, som skal bidra til at kreftbehandlingen også der blir enda bedre.

- Hvem nyter godt av de siste 30 millionene du gir bort i år?

- Nei, det tar jeg ikke på sparket. Det blir mye rart ellers.

Tjente mye mer

Trond Mohn har samlet det meste av sine næringsinteresser i investeringsselskapet Meteva (se fakta). Den viktigste posten er 37 prosent eierandel i industrikonsernet Frank Mohn AS.

Som BT tidligere har skrevet oppnådde Frank Mohn-konsernet et rekordresultat på 4,6 milliarder i fjor, mye takket være salget av den siste halvparten av Framo Engineering til Schlumberger.

Dette trakk også opp det konsoliderte konsernresultatet for Meteva til hele nesten 1,7 milliarder kroner før skatt. Det er 900 millioner kroner bedre enn året før.

Bokført egenkapital i Meteva-konsernet økte med en milliard i fjor, fra fem til seks milliarder kroner. Fratrukket minoritetsinteresser, utgjør Trond Mohns andel av egenkapitalen 5,4 milliarder.

Ikke helt fornøyd

Trond Mohn er likevel ikke helt fornøyd med fjorårsresultatet.

- Nei, jeg er ikke det. Det skyldes noen finansielle greier, men det har jeg ikke lyst til å kommentere nærmere, sier han.

Av Metevas konsernregnskap fremgår det at andelen av resultatet fra tilknyttede selskaper bidrar med over 1,8 milliarder kroner. Men posten «annen finanskostnad» trekker ned med hele 325 millioner kroner. Det fremgår ikke av regnskapet hvilke kostnader som skjuler seg bak betegnelsen. Året før utgjorde denne posten bare 87 millioner kroner.

- Hvordan er utsiktene for 2012?

- Det tør jeg faktisk ikke si. Markedet er vanskelig, så nå kjemper vi litt, sier Trond Mohn.

Trolig gitt over to milliarder

Trond Mohn har i en årrekke markert seg som landets store private mesén. Han har gitt hundrevis millioner kroner til utallige idrettstiltak, men de senere år har en stadig større andel av gavene gått til forskning.

- Gjennom årene har du til sammen gitt bort milliardbeløp?

- Det har jeg nok. Tallet har jeg, men det sier jeg ikke vekk.

- Kommer det opp i to milliarder kroner?

- Jeg ser ikke bort fra det.

- Og givergleden tar aldri slutt?

- Nei. Jeg er ikke ferdig med å gi ennå. Vi får komme tilbake til totaltallet når vi skal sette sluttstrek. Jeg håper det blir lenge til, sier den glade giver.