Middelaldrende mannfolk bryr seg minst om at rentene løper på kredittkortet. Samtidig er disse de smarteste sparerne.

— Jeg bruker kredittkort, men kun for å bestille varer på nettet, og betaler alt når regningen kommer, sier Alf Georg Sørensen (35).

Av alle aldersgrupper er det menn mellom 35 og 50 år som er dårligst på å betale ned hele kredittkortbeløpet. Det bekreftes av flere av de store norske bankene.

— Det henger sammen med at det er menn i samme gruppe som er storforbruker av kredittkortet, sier Thomas Sevang, informasjonssjef i den nordiske banken Nordea.

Alf Georg Sørensen holder seg derimot til ett eneste kredittkort.

— Jeg har ikke sett behovet for flere kort enn det, sier han.

Selv om mannfolkene lar kredittrentene løpe, havner de stort sett ikke i betalingsproblemer. Kredittkortbruk er nemlig mye mindre risikabelt enn eksempelvis forbrukslån.

— Menn i denne gruppen er stort sett gode betalere, og bruker kortet «riktig», gjerne på reise eller netthandel, sier informasjonssjef Sevang.

Menn i denne gruppen er stort sett gode betalere, og bruker kortet «riktig», gjerne på reise eller netthandel.

Informasjonssjef Thomas Sevang i Nordea

«Gir» vekk penger

Men å la rentene løpe på kredittkortet, er en kostbar vane. For hver krone som blir lånt ut på kreditt tjener bankene og finansieringsselskapene gjennomsnittlig 12 prosent, ifølge Finanstilsynet. Rentene på utestående beløp er langt høyere.

Leif Osland, kommunikasjonsdirektør i Finansnæringens fellesorganisasjon ( FNO) mener mange menn i denne gruppen med enkle grep kunne organisert økonomien smartere.

— Kredittrenten er høy fordi lånet ikke har samme sikkerhet som bolig eller billån. Å benytte trekkmuligheter i et rammelån er langt billigere, sier han.

Å bli fristet til spontane innkjøp er ingen unnskyldning.

— Det er bedre å bygge opp en buffer på noen månedslønner enn å satse på å bruke kredittkortene til å utjevne svingninger i lønn.

Sørensen selv kunne aldri tenke seg å gi vekk penger til kortselskapene.

— Nei, det er unødvendig. Jeg bruker heller litt tid for å ha kontroll på økonomien, sier han.

Sparevinnere

Selv om menn kaster bort penger på kredittkortbruk, får de mer igjen for hver krone spart enn kvinnene. Forklaringen er at mannfolkene tar en større risiko i aksjemarkedet og får betalt for det.

BTs eksempel, utregnet ved hjelp av DnB NORs sparekalkulator, viser at en person som investerer 70 prosent i aksjemarkedet og 30 prosent i bank sitter igjen med 150.000 kroner mer enn en person som velger 30 prosent aksjeeksponering og 70 prosent bankinnskudd. Eksempelet tar utgangspunkt i en sparing på 2000 kroner i måneden over 20 år.

  • Kvinner sparer jevnt og trutt, for eksempel med en spareavtale, men mannfolkene spekulerer mer. Der et uttrykk for kjønnsforskjeller, hvor menn tar mer risiko i alle livets sammenhenger. Samtidig har menn også bedre økonomi og mer handlerom, sier informasjonssjef Aud-Helen Rasmussen i DnB NOR.

Samtidig som de trolig får en fetere pensjon, er det også en sjanse for å tape penger.

— Tar en risiko, må en også ta nedsiden. I finanskrisen satt kvinner igjen med mer sparepenger enn menn, sier Rasmussen.'

Dette er indrefileten av bankmarkedet og er de beste og mest lønnsomme kundene våre

Kommunikasjonsdirektør Lars N. Sæthre i Handelsbanken

Attraktive kunder

Få problemer og god fortjeneste for bankene gjør middelaldrende menn til attraktive bankkunder.

— Dette er indrefileten av bankmarkedet og er de beste og mest lønnsomme kundene våre, sier Lars N. Sæthre, kommunikasjonsdirektør i Handelsbanken. Han opplyser at selskapet har spesialisert seg på denne kundegruppen.

Samtidig er det ikke kjønn som avgjør om du er en ønskekunde for bankene.

— Det er store lån og innskudd, samt varigheten på kundeforholdet som avgjør om du blir en attraktiv kunde, sier informasjonssjef Sevang i Nordea.

Odd E. Nerbø