— En fantastisk glede og lettelse i hele organisasjonen, sier talsperson Gisle Johansen i Odfjell Drilling i Bergen, etter at kontraktene er i havn.

Borekontrakten for 18 av Statoil faste plattformer for norsk sokkel utløper til høsten, og i dag offentliggjorde Statoil hvem som får borejobben de neste 10 årene.

Odfjell Drilling skal gjøre borejobben på åtte av riggene, to flere enn selskapet driver for Statoil i dag. Det betyr at de må ansette rundt 200 personer for å få jobben gjort.

Kontrakten gjelder boring av nye brønner, plugging av gamle, brønnoverhaling og vedlikehold av boreanleggene på sokkelen.

Kontraktene er på fire år, med mulighet for forlengelse i tre toårsperioder.

For Odfjell betyr avtalen en årlig inntekt på mellom en og 1,5 milliarder kroner, slik at selskapet i beste fall kan få en inntekt på 15 milliarder om det beholder oppdraget tiårsperioden ut.

95 prosent av alle boreoppdrag på en Statoil-plattform blir gjort av innleide selskap, slik som Odfjell Drilling.

KCA Deutag (sju plattformer) og Archer (tre plattformer) fikk de øvrige boreoppdragene.