Det er mange konvensjonelle "sannheter" som blir utfordret ved Bergen Engines AS, på Hordvikneset om dagen. For det første har de tenkt å satse offensivt på tungindustri fra Norges nest største by. Tiltross for naboer som mener de bråker for mye, og utbyggere som mener at nordspissen av Åsane passer langt bedre til boliger. All annen tungindustri av betydning har for lengst forlatt Bergen, og akademiske økonomer står i kø for å spå undergang for all industri som ikke lever av olje.

Mer kjent enn Google

Men dette blåser altså Rolls-Royce og Daimler i. De har funnet frem til hverandre i et såkalt joint-venture som skal produsere motorer til skip og kraftanlegg over hele verden fra Tyskland og høykostlandet Norge. Og de burde muligens vite hva de gjør. Rolls-Royce ble nylig kåret til Englands fremste merkevare fremfor Google, mens medeieren Daimler blant annet eier Mercedes-Benz.

Deres ambisjoner for de 1000 ansatte i Bergen Engines, er en høy og stabil vekst. De ansatte er fordelt på motorfabrikken i Åsane med 640 personer og jernstøperiet på nabotomten med 160 ansatte. De øvrige finnes ved syv andre datterselskaper rundt om i verden.

Som et bakeri

Administrerende direktør ved Bergen Engines, John Knudsen, tror gigantenes satsing i Åsane først og fremst har med deres teknologi å gjøre. Et annet fortrinn er motorfabrikkens eget jernstøperi.— Der støper vi våre egne motorblokker og sylinderdeksler, som er selve kjerneproduktene i våre motorer, sier Knudsen.

— Et kilo jern er ikke et kilo jern, men svært så forskjellig, avhengig av råvarene, oppskriften og hvordan produktene er støpt og behandlet. Du kan nærmest sammenligne jernstøperier med bakerier. Her hos oss lover jeg hjemmebakst av beste kvalitet, sier produkt- og markedsleder Bjørn Berg.

Om å beholde de beste

Berg viser oss gjennom et støperi som er mye renere og mindre temperert enn vi hadde tenkt oss. Der hvor selve støpingen forgår står stjerneregnet til værs. Nokså nær stjerneskuddet står Jeanette Øien. Hun er lærling og skal ta fagbrev i støping. Det er få andre kvinner å se på støperiet. Bare åtte - ti stykker.

Berg innrømmer at jernstøperiet ikke er den enkleste arbeidsplassen å rekruttere unge mennesker til. - Det viktigste for oss er å beholde krumtappene som virkelig kan faget, og det har vi lykkes godt med, sier Berg.

Får være Reodor Felgen

Et annet konkurransefortrinn John Knudsen trekker frem er de 120 ingeniørene på Hordvikneset.

— De får jobbe i et system med tilgang på den beste teknologien i verden. Men samtidig er det kort avstand fra idé og tegninger til ferdig produkt. Ingeniørene kan ta med seg tegningene, og tusle femti meter ned i verkstedet for å se om motoren de har jobbet med virker slik den skal. Dette og selve uttestingen av motorene gir en læring og en nærhet til produktet som få andre ingeniører får anledning til, sier Knudsen.

Personalansvarlig Christian Onstad kan vise til at få ingeniører slutter men er bekymret for den generelle knappheten på ingeniører her til lands.

— Vi utdanner rundt 3000 ingeniører i året i Norge, som i det vesentlige går til oljerelatert virksomhet. Behovet er imidlertid på 5000 - 6000 ingeniører, sier Onstad. Han viser til at India utdanner rundt 200 000 ingeniører årlig.

Miljøkrav driver teknologien

Leveringen av gassmotorer til landanlegg har økt betydelig, og kompensert for dårlige tider i store deler av skipsfartsnæringen. Dessuten har fabrikken i Åsane nytt godt av et glovarmt offshoremarked.

Teknologiutviklingen til såkalte medium speed motorer skal fortsatt drives i Åsane, og selve driveren i denne utviklingen er i følge Knudsen stadig nye miljøkrav. Han viser frem kurver som illustrerer hvor mye drivstofforbruk og utslipp er redusert med de siste ti årene.

— Fra 2016 har den internasjonale maritime organisasjonen IMO stilt betydelig tøffere krav til NOx og SOx utslipp fra nye dieselmotorer. Våre gassmotorer innfrir kravene allerede, men for dieselmotorene er disse kravene og presset for å få ned CO2-utslippene, styrende for all vår videre teknologiutvikling.

Lettere å selge en Rolls

Sjefen i Åsane mener strengere miljøkrav er en fordel for selskaper med høy kompetanse og stor utviklingskapasitet.

En annet konkurransefortrinn han ikke vil underslå er eiernes merkenavn. «En Rolls-Royce», brukes over hele verden som et begrep på en vare av ypperste klasse.

— Og vi må nok innrømme at det er lettere for oss å selge en Rolls-Royce-motor i India enn en motor fra Bergen Engines, sier Knudsen.