Det opplyser avdelingsdirektør Nina Elise Domaas ved Kontroll og rettsanvendelse i Skatt Vest.

Domaas understreker at dette er saker det har vært jobbet med over flere år, men hvor det er vedtatt skatteendringer i år.

Risikerer fengsel

Grovt sett vil de syv milliardene innbringe 28 prosent, eller nesten to milliarder kroner, i skatt. I tillegg vil mange av dem få en straffeskatt på 60 prosent.

Skatt Vest har også avdekket langt grovere skattesvik hvor strafferammene er fengselsstraff.

— I øyeblikket holder vi blant annet på med fem omfattende saker i ulike skatteparadis. For hver av disse dreier det seg om aksjegevinster og inntekter på flere titalls millioner kroner, som er unndratt beskatning, sier Torkel Fure, leder for skattekrim i Skatt Vest.

For øvrig er det cirka 30 skatteparadissaker i omløp i Skatt Vest.

Har spesialisert seg

Skatteetaten bruker stadig mindre tid på behandling av vanlige norske skatteytere. De skjer elektronisk.

— Vi kan derfor bruke mer ressurser på utenlandske arbeidstakere og kontrolloppgaver mot de store kompliserte skattesakene, sier regiondirektør Karl Husabø i Skatt Vest.

Husabø mener etaten er langt bedre skodd for å håndtere disse sakene enn tidligere.

  • Vi har fått mer spisskompetanse, bedre verktøy og er blitt mer spesialiserte.

Krymper overskuddene

Av de syv milliardene som er unndratt beskatning her på Vestlandet så langt i år, er mesteparten knyttet til fusk med priser.

Vi snakker her om flernasjonale selskaper som manipulerer internpriser for å redusere overskuddet i Norge. Internasjonale selskaper har mulighet til å kanalisere inntekter dit de ønsker det, og det lønner seg å flytte overskuddet dit skattene er lavest.

Nina Elise Domaas viser til en studie som er gjort ved NHH som konkluderer med at profittmarginen til flernasjonale foretak i Norge er 1,5 til 4 prosentpoeng lavere enn sammenliknbare nasjonale foretak. For store virksomheter blir dette veldig store penger.

Vanskelig å dokumentere

  • For oss er det ofte vanskelig å kunne dokumentere riktige priser på kjøp og salg av varer og tjenester mellom ulike selskaper i ulike land innen samme konsern. Tenk bare på å skulle fastsette markedspris på leie av borerigger på et bestemt tidspunkt, sier Domaas.

Den vanskeligste oppgaven hennes blir ofte å finne uavhengige parter som kan være med og sannsynliggjøre en riktig markedspris.

I og med at disse sakene vil ha et åpenbart preg av skjønn ender de sjelden med anmeldelse, sier Domaas.

Paradiser tilbyr det meste

Atskillig grovere er sakene hvor vestlendinger etablerer selskaper i skatteparadiser for å skjule inntekter og unndra skatt.

  • Det finnes et utall av lugubre selskaper i disse skatteparadisene som tilbyr hele «verdikjeden» fra fingerte handler til fingerte aksjonærer.

Husabø er kjent med og forundret over at seriøse advokatkontorer på Vestlandet også kontakter slike «fiksere» på vegne av sine klienter.

  • Fordelen nå er at vi har begynt å få avtaler om informasjonsutveksling med flere av de mest kjente skattestatene, sier Husabø

Det er ikke bare de med store inntekter og store muligheter som unndrar beskatning.

  • Vi har også registrert økt bruk av svart arbeid etter at finanskrisen inntraff. Det er særlig knyttet til oppussing i private hjem og bruk av håndverkere.

Husabø tror dette kan ha sammenheng med at prisene dumpes og at flere tilbyr svart arbeid i en tøffere konkurranse.

  • Dessuten viser spørreundersøkelser at flere aksepterer svart arbeid, sier regiondirektøren.