Aker Solution og fire andre norske selskaper har inngått vedlikeholdsavtaler med Statoil for 49 milliarder kroner.

I tillegg til Aker Solution er de øvrige selskapene Aibel AS, Reinertsen AS, Fabricom AS og Apply Sørco AS. Rammeavtalene for vedlikeholds— og modifikasjonsarbeid på norsk sokkel varer i fire år med en opsjon på å forlenge avtalene inntil fire år og vil sysselsette mer enn 5.000 personer i denne perioden.

— Det er første gang Statoil inngår denne typen avtaler etter fusjonen med olje- og gassdivisjonen i Hydro i 2008, sier Øystein Michelsen, Statoils konserndirektør for undersøkelse og produksjon i Norge.

Arbeidsplasser i nord

De fem selskapene skal utføre vedlikeholds- og modifikasjonsarbeid på alle Statoils installasjoner på norsk sokkel. Avtalene gjelder også landanleggene på Sture og Melkøya, samt Kårstø og Kollsnes der Statoil som teknisk operatør inngår avtaler på vegne av operatøren Gassco.

Aibel har med sin rammeavtale til en verdi på 8–9 milliarder kroner økt sitt engasjement for Statoil.

— Vi er strålende fornøyd med at vi har fått fornyet tillit. Dette styrker vår posisjon og betyr økt sysselsetting, sier administrerende direktør i Aibel, Jan Skogseth.

Nå søker selskapet etter flere ansatte, for tildelingen er ifølge Aibel særlig viktig for selskapets avdelinger i Hammerfest og Harstad.

To nye

Aker Solutions kontrakt har en ramme på 4,4 milliarder kroner.

— Vi er svært fornøyd med at vi har fått tildelt disse kontraktene. Det er innenfor vår kjernevirksomhet og vil styrke aktiviteten vår i Stavanger, Bergen og Trondheim, sier direktør for vedlikeholdsseksjonen i Aker Solution, Stian Vemmestad, i en pressemelding.

De to selskapene Fabricom AS og Apply Sørco er helt nye leverandører for Statoil. Administrerende direktør Frederik Hvistendahl i Apply Sørco er strålende fornøyd.

— Rammeavtalen representerer et endelig gjennombrudd for oss i vedlikeholds- og modifikasjonsmarkedet, sier han.

Samlet vil rammeavtalen beskjeftige rundt 200 personer i Apply Sørco og selskapet anslår at avtalen vil representere en verdi på 2 milliarder kroner.

Aibel avtaler

I dag har Aibel en betydelig andel av Statoils samlede rammeavtaler for vedlikeholds og modifikasjonsarbeid. Gjennom de to nye avtalene øker selskapet sin andel, bådepå land og på sokkelen.

Følgende offshoreanlegg inngår i Aibels nye rammeavtaler:

 • Statfjord A, B og C
 • Oseberg F, C, Ø og S
 • Huldra
 • Veslefrikk
 • Njord A og B
 • Kristin
 • Norne.

I tillegg inngår landanleggene Kårstø (inkludert Draupner), Kollsnes, Sture og Snøhvit.

Aibel anslår årlig kontraktsverdi til å være i overkant av 2 milliarder kroner. Samlet for

kontraktsperioden over 4 år vil dette utgjøre mellom 8 og 9 milliarder kroner.

Aker avtaler

Statoil har tildelt Aker Solutions en rammeavtale for vedlikehold og modifikasjoner følgende offshoreinstallasjoner på norsk sokkel:

 • Snorre A/B
 • Gullfaks A/B/C
 • Visund
 • Åsgard A/B

Kontraktsperioden er for fire år og inkluderer videre opsjoner på opptil fire år. Årlig volum i kontrakten vil variere, men Aker Solutions estimerer typisk årlig kontraktsverdi på 1,1 milliarder kroner pr. år, skriver aftenbladet.no.

— Vi er godt fornøyd med å få tildelt disse delene av Statoils rammeavtale portefølje innen vedlikehold og modifikasjoner. Dette er tjenester og oppdrag som ligger innenfor vår kjernekompetanse og vil leveres fra hovedlokasjonene Stavanger, Bergen og Trondheim, som alle er sterke regionale sentre for vår virksomhet langs norskekysten, sier Stian Vemmestad, direktør for vedlikeholds- og modifikasjonsvirksomheten (MMO) i Aker Solutions i en pressemelding.

Statoil annonserer i dag nye rammeavtaler for vedlikeholds- og modifikasjonsoppgaver på sine anlegg på norsk sokkel. Aker Solutions er en hovedleverandør innen disse tjenestene på norsk sokkel, og har lenge utført vedlikehold og modifikasjoner på flere av Statoils offshoreinstallasjoner på sokkelen og landanlegg.

Typisk arbeidsomfang vil være ingeniørtjenester, innkjøp, prosjektering, installasjon og ferdigstillelse, vedlikehold og studier, samt prefabrikasjon.

Aker Solutions tjenester innen vedlikehold og modifikasjoner for Statoil vil bli utført fra Stavanger, Bergen og Trondheim.

Kontraktsparter er Aker Solutions sitt datterselskap Aker Offshore Partner AS og Statoil Petroleum AS.