— Jeg har aldri opplevd maken. Bergen kommune svarer ikke på henvendelser. Jeg har gitt et råd til mine klienter at vi må bringe dette inn for retten, for å sitte med disse sakene og ikke få et svar, er veldig frustrerende, sier advokat Eva Drageset.

Ingrid Johannessen i støttegruppen STERK er sjokkert.

— Advokat Drageset gjør en kjempejobb for oss som ble syke av Giardia og dette betyr at hun har jobbet mye gratis, sier hun.

Drageset representerer sakene til mange som ble syke etter Giardia-utbruddet i Bergen. Det er inngått forlik i halvparten av sakene, og en er avgjort i retten, men fortsatt har hun 15 saker som ikke er løst. Hun har ventet på svar i over et år på de fleste sakene.

— Dette er jo ikke til å tro. Jeg har aldri opplevd noe sånt. Da Gjensidige var inne i saksbehandlingen så fikk vi i det minste et svar, men nå svarer de bare ikke, sier Drageset.

Ventet i over et år

I den saken med størst inntektstap, er det fremmet et krav på over 1,5 mill. kr. for inntektstap ut 2010. Ifølge advokaten fremmet de kravet 8.september i fjor, purret med mer dokumentasjon i februar i år, men har fortsatt ikke fått svar. Det er ikke bevegelse i noen av sakene.

— Dette er helt uvanlig. Nå anbefaler jeg alle å bringe saken inn for retten. Men mange av klientene er syke og slitne, så de orker ikke, sier hun.

I ni av sakene har de ventet på en tilbakemelding i 10-19 mndr. Til tross for purringer, skjer det ingenting. I en av sakene foreligger det dom, men heller ikke der er det foretatt utbetaling fra Bergen kommunes side.

— Ikke riktig

Det er advokat Jørgen Svartebekk i advokatfirmaet Riisa & Co som håndterer sakene for Bergen Kommune. Han avviser at det har vært lite kontakt mellom partene.

— Det er en overraskende innfallsvinkel, for vi har hatt kontakt hele perioden også om fremdriften generelt i perioden. Vi er flere her som jobber med disse sakene og alle har vært i aktiv dialog med advokat Drageset, og advokat Preto for den del. De har hatt full informasjon om sakene underveis. Vårt kontor har hatt et utmerket samarbeid med dem og det håper jeg vil fortsette, sier Svartebekk.

Hvordan har du informert dem om fremdriften i sakene?

— Jeg snakket med Drageset på telefon senest i går og samtalen handlet spesifikt om dette, sier han.

Foregår det en bevisst trenering av disse sakene?

— Nei, det er på ingen måte riktig, for det er verken i Bergen Kommunes interesse eller andres at det skulle skje.

Hvilken motivasjon skulle Drageset ha for å si dette hvis det ikke er sant?

— Jeg har ikke behov for å spekulere i det. De har muligens opplevd det slik at det tar lang tid å ta stilling til disse sakene, men at de ikke skal være kjent med prosessen mener jeg ikke er riktig, sier Svartebekk.

Svartebekk kan ikke gi et sikkert svar på hvor lang tid den videre saksbehandlingen vil ta, men regner med at Bergen Kommune vil ta stilling i de fleste sakene i løpet av høsten.

Si din mening i kommentarfeltet under!