Borgating lagmannsrett forkastet torsdag anken fra Larsenetter tapet i tingretten. Larsens selskap Larsen Oil & Gas dømmes i tilleggtil å betale statens sakskostnader på 423.000 kroner.

Selskapet gikk til rettenfor å få svar på om brudd på taushetsplikten medførte erstatningsansvar forstaten. Larsen hevder kursfallet skyldes at politiet lekket til BT at Larsenvar under hemmelig politietterforskning og at BT trykket saken.

Hemmelig etterforskning

Bergens Tidende skrev i februar 2006 at Larsen var underhemmelig politietterforskning på grunn av mistanke om skattesvik og økonomiskutroskap. Etter saken i BT sank børskursen i DNO med rundt 1,2 milliarderkroner, ifølge Larsens advokat Dag Steinfeld i Wikborg Rein.

Tingretten la til grunn i dommen fra desember 2009 at enstor del av kursfallet skjedde på grunn av situasjonen i Midtøsten. Usikkerhetrundt DNOs kontrakter i Irak og bråket rundt Muhammed-tegningene trekkes ogsåfrem som mulige grunner til aksjefallet.

Brøt taushetsplikt

Lagmannsretten er kommet til samme resultat som tingretten.Premissene er imidlertid i betydelig grad klarlagt ved at lagmannsrettenfastslår at politiet brøt sin taushetsplikt og at dette var en nødvendigforutsetning for BTs publisering, sier Steinfeld til BT.

Han sier at i tillegg foreligger det et økonomisk tap og atretten slår fast at det er en ansvarsbetingende årsakssammenheng, men at detikke forelå tilstrekkelig nærhet i årsakssammenhengen.

Staten fornøyd

Finansdepartementet og justisdepartementets advokat EspenBjerkvoll hadde ikke fått leste hele dommen da BT snakket med ham torsdag.

På vegne av klientene er jeg fornøyd medutfallet av anken, og regner med klientene er det også, selv om jeg ikke harsnakket med dem. Lagmannsretten er på linje med tingretten, sier Bjerkvoll.

VANT IKKE FREM: Berge Gerdt Larsen får ikke en krone av staten. ARKIVFOTO: HÅVARD BJELLAND