• ELEKTRIFISERING: Det paradoksale kan skje at gasskraftverket på Kårstø uten CO2-rensing blir en viktig brikke for at oljeselskapene skal kunne droppe gasskraftverk på plattformene og få strømleveranser fra land.ARKIVFOTO:JON HAUGE, AFTENPOSTEN

Gasskraftverket skal sikre elektrifiseringen

Gasskraftverket på Kårstø kan bli avgjørende for å sikre strømforsyningen til Utsira-feltene, hvis operatøren Statoil blir pålagt å drive med strøm fra land.