Tre månader på overtid er BPs flaggskip, FPSO-en Skarv, klar for å ta fatt på sitt ti-femtenårige tilvære ute i Norskehavet. FPSO er den engelske forkortinga for flytande produksjon, lagring og lossing, i dette tilfellet verdas største gassbehandlingsskip — nesten 300 meter langt og 75.000 tonn tungt.

1200 mann

Etter tre dagars testing i fjordbassenget ved Stord skal Skarv til helga slepast ut Bømlafjorden og nordover til fast posisjon 220 km vest for Sandnessjøen. Feltoperatør BP har som mål at skipet startar olje- og gassproduksjon mot slutten av 2011.

Skarv kom frå byggeverftet Samsung i Sør-Korea 1.mars og var tiltenkt eit ferdiggjeringsopphald ved Kværner Stord i seks veker. Trass døgnkontinerleg innsats frå 1200 mann har jobben teke tre gonger så lang tid. Det har kosta BP i snitt ti millionar kroner døgeret.

Heile Skarv-utbygginga kostar totalt nær 40 milliardar kroner, der produksjonsskipet utgjer kring ein seksdel. Det 292 meter lange og 50, 6 meter breie skipet har 100 enkeltmannslugarar.

Stødig i hundreårsbølge

Skarv FPSO skal forankrast på 400 meters djup med femten sugeanker, som kvar er femten meter høge, stålkabel og 15 cm tjukke kjettingar - det sterkaste ankringssystemet som nokon gong er utforma, ifølgje BP. Fartøyet er designa til å halda seg i posisjon utan krafttilførsle dersom det skulle bli ramma av ei hundreårsbølge.

Før produksjonen kan starta står eit omfattande arbeid att med å festa skipet til tre kontrollkablar og ti fleksible stigerøyr for olje og gass, i tillegg til oppankringa. På det meste skal Skarv kvar dag kunna produsera 19 millionar standard kubikkmeter gass og 13.500 standard kubikkmeter olje - tilsvarande mellom 90 og 100 millionar kroner med dagens prisar. Gassen skal i røyrleidning til Kårstø, olja blir henta av tankskip kvar tiande dag.