— Det var klokken 03.25 gassalarmen gikk. Personellet på riggen ble mønstret, det vil si at de ble samlet på et sted, men det viste seg raskt at situasjonen var under kontroll, sier Sunniva Seterås, informasjonssjef i Odfjell Drilling. Selskapet er boreoperatør for Statoil og hendelsen ble rapportert til Petroleumstilsynet.

Statoil vil granske hendelsen, og sender folk og personell fra boreoperatøren Odfjell Drilling for å undersøkelse hendelsen. Gruppen skal blant annet avklare den endelige klassifiseringen av hendelsen.

Den medførte mønstring av personell ombord i henhold til prosedyrer om bord riggen. Normaliseringsarbeidet på DeepSea Atlantic i natt ble påbegynt etter en halv time og situasjonen ble raskt avklart. Arbeidet med brønnen er nå gjenopptatt, melder Statoil.

Ifølge selskapet er Deepsea Atlantic på boreoppdrag for Statoil ved Gullfaks Sør-feltet der den er i ferd med å avslutte arbeidet på gass- og kondensatfunnet i brønn 34/10-53.

Brønnen har vært innestengt i syv dager grunnet dårlige værforhold på feltet. Etter en slik innstegning er normale prosedyrer fulgt for å konstatere evenuelle tilsig i brønnen, melder Statoil.