Forretningsmannen og den tidligere voldsforskeren Gunnar Nordhus er slått personlig konkurs. Han er anmeldt for dokumentfalsk og grovt bedrageri. Villaen som han arvet etter sin mor ligger ute for tvangssalg. Samtidig vurderer statsadvokaten om det skal tas ut tiltale i straffesaken mot ham.

Nå snakker Nordhus for første gang om prosessen og anklagene.

— Det oppleves som helt absurd. Jeg har vært langt nede. Jeg har gjort mange feil og dumheter. Å stole på bostyrer var en av dem, sier Nordhus.

Varsler serie med søksmål

Etter å ha samarbeidet med bostyrer i lang tid, er han nå i full konflikt med sitt eget konkursbo. Han mener at han ble lovet at han skulle få beholde villaen i Hopsåsen 28 B. Det er rettskraftig dom på at eiendommen som er taksert til 9,8 millioner kroner, tilhører konkursboet.

Nordhus sier imidlertid at han vil kjempe som en løve for å beholde det arkitekttegnede huset som foreldrene fikk bygget, og som han regner som sitt barndomshjem.

Med ny advokat på laget forbereder han en hel serie med søksmål. Han er også i gang med å skrive bok om det han omtaler som bostyrer-vold.

— Jeg har vært for godtroende, og stilt for få kritiske spørsmål. Jeg lot meg forlede til å tro at bostyrer skulle jobbe for meg, også. At det handlet om å få inn penger til kreditorene, slik at jeg kunne begynne på nytt, sier Nordhus.

Det tror han ikke lenger.

Jeg er full av vitalitet og kraft og skal tjene store penger igjen

— I dag tror jeg dessverre at bostyrer er mest interessert i å få inn penger til seg selv og sitt eget advokatfirma, sier Nordhus.

«Fantasibeløp»

Kravene i konkursboet beløper seg til over 60 millioner kroner. Selv sier Nordhus at han ikke aner hvor mye han skylder.

— Slik jeg ser det, er dette fantasibeløp. Alt mulig er ført opp. Noen av kravene mener jeg er dobbeltførte. Det kunne like gjerne vært 100 millioner kroner, eller 20 millioner kroner. Det har aldri vært noen reell gjennomgang av kravene, selv om jeg har bedt om at dette ble gjort, sier Nordhus.

Ifølge Nordhus var det et klart løfte om at han skulle få beholde familieeiendommen i Hopsåsen som gjorde at han samarbeidet så tett med bostyrer, og blant annet vitnet mot sin egen kone i striden om hvem som egentlig eide millionvillaen.

På områder der han ifølge bostyrer skal ha kommet med nye versjoner av faktiske forhold, sier han at han ikke kan huske å ha sagt det bostyrer har tillagt ham.

I BOETS VARETEKT: Gunnar Nordhus sier han vil kjempe til siste slutt for å beholde Hopsåsen 28 B. Men det er en rettskraftig dom på at eiendommen som er taksert til 9,8 millioner kroner, tilhører konkursboet.

— Bostyrer har tillagt Reidar Osen og Vest Eiendom en rolle som ikke har noe med virkeligheten å gjøre. Det beklager jeg. Jeg fikk aldri noe referat fra de mange samtalene vi hadde. Jeg trodde at hvis jeg bare gjorde som han sa, så ville alt ordne seg. Jeg var syk, fullstendig knekt psykisk og tenkte ikke klart.

- Du er blakk, konkurs og skylder masse penger. Hvordan kan du ha råd til et hus til nesten ti millioner?

— Jeg er full av vitalitet og kraft og skal tjene store penger igjen. Jeg går ikke på Nav, og har ingen utenlandsformue, men jeg greier meg. Jeg har velstående venner og familie som hjelper meg, og jeg kjemper som bare pokker. Jeg skal tilbake. Det er helt sikkert, sier Gunnar Nordhus.

«Stor skam»

Han vil på ingen måte unndra seg ansvar for situasjonen han er havnet i.

— At jeg har vært med på å påføre andre mennesker økonomisk lidelse, står for meg som en stor skam. Jeg beklager også utfordringene som jeg har påført min nærmeste familie. Det tar jeg stor selvkritikk for, sier Gunnar Nordhus.

Han angrer bittert på at han trakk sønnen inn i forretningene og at pengeforbruket i perioder har vært for høyt.

— Men jeg har ikke i mine villeste fantasier forestilt meg at jeg kan ha gjort noe straffbart, sier han.

Avviser kritikken

Bostyrer Erling Opdal avviser at han noen gang har lovet at Gunnar Nordhus skulle få beholde villaen i Hopsåsen.

— Det sier seg selv at boet ikke har kunnet inngå en slik avtale. En som er under konkursbehandling kan selvsagt ikke regne med å få beholde et hus til nesten ti millioner, sier Erling Opdal.

Han sier at Nordhus tidligere har bedt om at en slektning får kjøpe huset til en lav pris.

— Da har jeg sagt at det ikke lar seg gjøre, at boligen må legges ut til salg på ordinær måte og at Nordhus sin slektning kan legge inn bud på samme måte som alle andre, sier Opdal.

Strid om fish and chips

- Nordhus mener at han kunne unngått konkurs dersom en fish and chips-vogn ikke ble fjernet, og at han har bedt deg forfølge erstatningskrav for tapt inntekt?

— Vognen ble fjernet ett år før det ble åpnet konkurs. Vi er ikke kjent med at Nordhus og hans advokater fremmet krav mot Nordea Finans i denne perioden. For øvrig har vi fått opplyst at det var Anette Kristiansen som drev virksomheten fra vognen.

- Kravene er registrert

— Han sier at han ikke vet hva han skylder, og at kravene ikke er gjennomgått?

— Kravene på over 60 millioner er registrert i boet på vanlig måte. Det følger av konkursloven at kravene ikke skal vurderes av bostyrer før det er midler til fordeling, noe vi naturlig nok forholder oss til.

- Nordhus skriver bok om bostyrer-vold?

— Det får jeg bare ta til etterretning.

— Og jeg kan bare ta til etterretning at Nordhus nå har gjenopptatt samarbeidet med Reidar Osen, at han som følge av dette har valgt å gå tilbake på det han tidligere har meddelt oss og at han heller ikke lenger ønsker å samarbeide med boet, sier Opdal.