I 2009 kom det frem at styret i Bergen Kommunale Pensjonskasse hadde endret vedtektene sine helt i det stille. Tidligere het det at endringer i vedtektene skulle vedtas av kommunestyret. Men uten å gi beskjed til bystyret, endret styret dette til at «endringer i vedtektene skal vedtas av pensjonskassens styre». Parallelt med dette ga de seg høyere honorarer enn det som var normen for bystyrepolitikere.

— Uheldig sak

Styreleder i BKP, Tor Woldseth, var med å vedta sine egne vedtekter og fastsette eget honorar. Han peker på at flere advokater har sett på saken og konkludert med at alt ble gjort etter regelverket.

— Vi har ikke gjort noe annet enn det lovgiver har bestemt. Dersom bystyredirektøren mener dette er gjort på feil måte, må han ta dette opp med lovgiver. Mener han det er gjort noe feil her, må han være uenig med Stortinget og fagdepartementet, sier han.

Bystyret vedtok mandag enstemmig at nye selskapsformer for pensjonskassen skal utredes. Samtidig ble det vedtatt at Bergen Kommunale Pensjonskasse (BKP) skal få beholde sine omstridte vedtekter til spørsmålet om selskapsform er vedtatt.

— Jeg tror vi alle kan være enige i at dette er en svært uheldig sak. Men vi er også enige i at pensjonskassen er viktig, og må ha konsesjon for å drive sin virksomhet. For at de skal ha konsesjon, må vi godkjenne vedtektene, sa leder i finanskomiteen Ragnhild Stolt-Nielsen fra talerstolen.

Ville hatt det opp i bystyret

Bakgrunnen for at styret endret vedtektene, var en lovendring som sa at pensjonskasser skal være uavhengige.

Stolt-Nielsen mener likevel styret i pensjonskassen kunne håndtert saken på en bedre måte.

— Jeg synes det er noe uklokt håndtert. Da lovendringen kom, burde de ha kommet til bystyret og redegjort for den og hvilke konsekvenser det fikk for pensjonskassens vedtekter. På den måten kunne vi hatt en åpen og ærlig debatt om det i bystyret, sier hun til BT.

Hun mener det ikke var spesielt godt politisk håndverk å ignorere største eier på den måten.

— Av og til er det klokt å gå en ekstra runde selv om man formelt har sitt på det tørre når man gjør de vedtak man gjør. Det kunne de ha gjort her, sier hun.