• Født i 1959 og oppvokst i Åsane. Ble rik på salget av automatselskapet Norsk Lotteridrift ved årtusenskiftet.
  • I dag investerer Hanevik i aksjer og eiendom, og eier blant annet serverings— og utesteder på Torget.
  • Ifølge skatteoppgjøret for 2007 hadde Hanevik en formue på 165 millioner kroner. Det plasserte ham på 34. plass på rikinglisten i Hordaland og Sogn og Fjordane.