Inntekta var på 3,2 millionar kroner, noko som er andreplass i kommunen.

Søland er medeigar i Bergans Fritid, som hadde eit overskot på sju millionar kroner i fjor. Søland eig også store skogområder i Lindås. På inntektstoppen i Lindås er det Svein Georg Hjelle som ligg best an.

I fjor tente han 3.223.000 kroner, fem tusen kroner meir enn Søland. Formua er på knappe sju millionar kroner.

Den gode inntekta kjem frå selskapet Musikkengros A/S, som han eig og driv. Verksemda driv grosissthandel med cd, dvd og playstation-spel. Han er også medeigar i One Stop Entertainment i Kristiansand.

Lindås er ein av dei få kommunane der fleire kvinner ligg høgt på formuetoppen. Anne S. Hillestad Hilland ligg på andreplass, og har 15,3 millionar kroner i formue. I fjor hadde ho ei inntekt på 1,1 millionar kroner. Også Ruth Berit Eknes ligg høgt oppe på formuelista, med sju millionar i formue, og to millionar i inntekt.