Ga 60 mill. kr. til organisasjon der kona har lederstilling

Som helseminister ga Bjarne Håkon Hanssen (Ap) 60 millioner kroner til et rusprosjekt i Kirkens Bymisjon, der kona har en lederstilling. Byråkratene følte seg overkjørt, andre organisasjoner følte seg forbigått, melder NRK.