Den solide bonusen vil gå til de ansatte som jobber med eiendom, og de shippingansatte som jobber på land, samt noen av industriselskapene. Sjøfolkene til havs har en annen lønnsordning, og de fleste industri-ansatte i konsernet hadde for svake resultater til å nå noen bonus, sier Bjart Nygaard. Han er fungerende toppsjef i konsernet, mens Paul Christian Rieber har en friperiode.

50 millioner i underskudd

Driftsresultatet for de fire industriselskapene i konsernet var ikke gode nok til å utløse bonuser for alle ansatte her. For GC Rieber Oils, som produserer fiskeoljer i Kristiansund, ble fjoråret en økonomisk katastrofe, med et underskudd på rundt 50 millioner kroner. Nå bygger konsernet en ny fabrikk i byen for produksjon av Omega-3 oljer, for å øke produktiviteten og lønnsomheten på Nordmøre.

De øvrige tre industriselskapene, GC Rieber Compact på Espeland, (som produserer nødproviant), skinnvirksomheten i Canada, og saltproduksjonen i Norge og Danmark hadde alle helt marginale overskudd.

Der pengene hentes

Det var shippingvirksomheten som tjente mest penger i fjor. Børsnoterte GC Rieber Shipping ASA, hvor konsernet eier drøye 70 prosent, kunne vise til et overskudd før skatt på 210 millioner kroner. (Det gir Rieber en andel på 147 millioner.) Eiendomsvirksomheten nådde et overskudd på rundt hundre millioner kroner.

Konsernet har 852 ansatte. De fleste av disse er knyttet til industrvirksomheten og ansatte på de 15 skipene konsernet driver.

Ringvirkninger

— De ansatte eiendom og shipping på land, som nå får bonus, er ikke så mange men skaper likevel mange jobber, sier Bjart Nygaard. Han viser til byggingen av DNBs nye storbygg i Solheimsviken, som skal overleveres 1. september. - Bare dette byggearbeidet skaper 1 200 årsverk, og det er faktisk ansatte fra 20 nasjoner på denne byggeplassen, sier Nygaard. I tillegg til DNB-bygget kommer byggeaktiviteter på Marineholmen, Bontelabo, på Birkeland og i Solheimsviken.

42 millioner i utbytte

Innen shipping bygger GC Rieber nå to nye skip ved henholdsvis Ulstein Verft og Kleven Verft på Sunnmøre - Hver av disse nybyggene skaper 1000 årsverk. Dette er eksempler på hyggelige ringvirkninger av det vi driver med her i Solheimsviken, skryter Nygaard.

Styret i konsernet foreslår å dele ut 42 millioner kroner i utbytte. 12 av disse millionene går til GC Rieber Fondene, som eier drøye 25 prosent av konsernet, og deler ut pengene til allmennyttige formål.

Resultat/ GC Rieber konsernet

— i millioner kroner -

  2012 2011
Omsetning 1 819 1 687
Resultat før skatt 239 43
FORNØYD FUNGERENDE: Bjart Nygaard er fungerende toppsjef i GC Rieber. Konsernet løftet økte overskuddet fra 43 millioner i 2011 til 239 millioner kroner i fjor.