Høsten 2004 ble Høyland giardiasyk og hadde store mageplager. Hun ble ikke bedre. I 2007 fikk hun diagnosen tretthetssyndrom (ME). Høyland mener dette skyldes giardiasmitten, men det avviser Bergen kommune. Hun er den første av de giardiasyke som går til erstatningssøksmål mot kommunen.

— Et fyrverkeri

— Etter at jeg ble smittet, fikk jeg store problemer med magen. Jeg fikk svettetokt, problemer med å snakke lenge i telefon og klarte ikke finne de rette ordene. Jeg gikk inn i en Tornerose-tilværelse. Jeg isolerte meg og sov, sier Høyland.

Hun har gjort unna første dag i retten. Der fikk vi høre om en kvinne som arbeidet tolv timer dagen i ledende stillinger, trente på byfjellene og hadde et aktivt sosialt liv med festligheter. Men det var før 2004.

— Før arrangerte hun barneselskap, dro hele familien med på utelandsturer og var midtpunktet. Hun er ikke den sprudlende champagnen hun en gang var, sa søsteren om Ingebjørg Høyland i retten.

Hennes tidligere sjef beskrev henne som et fyrverkeri før hun ble syk.

- Uenige sakkyndige

Høyland har tapt masse penger på sykdommen. Hun mener kommunen bør betale erstatning. Spørsmålet er om det var giardiasmitten som førte til at hun ble rammet av tretthetssyndromet.

— Vi snakker ikke om en hånd som er kappet av, men om en kvinne som gradvis er blitt sykere som følge av giardiasmitten. Til tross for at hun var nedkjørt, kjempet hun i tre år for å innfri kravene hos sine arbeidsgivere. Hun nektet å gi opp, og det blir nå brukt mot henne. Til slutt klarte hun ikke mer og ble sykmeldt. Vi mener det er en årssakssammenheng mellom giardiasykdommen og tretthetssyndromet, sier advokat Eva Drageset.

— Vi har tre medisinsk sakkyndige som er uenige i vurderingen av årssakssammenhengen. Dette er vanskelig medisin som det har vært forsket på ved Haukeland fra giardiautbryddet og frem til i dag. Kartleggingen viser at mange har fått ME utløst av giardia, som det tar lang tid å stille en diagnose på, legger hun til.

Gikk på ski

Advokatfirmaet Riisa & Co i Oslo har bistått Bergen kommune i Giardia-saken. Jørgen Svartebekk er prosessfullmektig for kommunen i erstatningssaken. I retten støttet han seg til spesialisterklæringen fra doktor Halvor Næss ved Nevrologisk avdeling på Haukeland. Svartebekk argumenterer med at den ikke viser årssakssammenheng mellom giardiasmitten og Ingebjørg Høylands tretthetssyndrom.

I dag er Ingebjørg Høyland på arbeidstrening hos et reiseselskap. I påsken 2010 gikk hun på ski en hel dag. Hun er optimist.

— Jeg skal tilbake i arbeid, men om det blir slik det en gang var, vet jeg ikke.