Snart 40 år etter utbyggingen av Dalsfjordsambandet startet, er Sogn og Fjordane dømt til å betale en av entreprenørene mer enn 38 millioner kroner — for 271 dagers forsinkelser.

- For dårlig planlagt

Entreprenøren NCC har hatt ansvar for deler av utbyggingen av det skandaleomsuste vegprosjektet, blant annet bygging av flere tunneler.

Entreprenøren anslo at det ville være ferdige med sin del av arbeidet 8. desember 2011. En rekke omstendigheter, deriblant et ras under bygging av Sætenestunnelen, gjorde imidlertid at arbeidet tok lengre tid enn planlagt.Dermed saksøkte NCC Sogn og Fjordane fylkeskommune, med krav om å få dekket sine merkostnader som følge av forsinkelsene. Entreprenøren mente Statens Vegvesen på vegne av fylkeskommunen hadde gjort for dårlig arbeid med anbudsgrunnlaget.

Reduserte kravet

NCC krevde i utgangspunktet 93,5 millioner kroner, men senket senere kravet til 69,7 millioner. Nå har Fjordane tingrett gitt utbyggeren delvis medhold, og dømt Sogn og Fjordane fylkeskommune til å betale 33,3 millioner kroner, pluss drøye fem millioner i forsinkelsesrenter.

Retten mener imidlertid at ingen av partene kan sies å ha fullt ut vunnet saken, og partene må derfor betale sine egne saksomkostninger.