• Elektrokardiogram (EKG) er registrering av den elektriske aktiviteten i hjartet. Det blir brukt til å diagnostisere blant anna hjarteinfarkt og rytmeforstyrringar i hjartet.
  • EKG er eit sentralt verkty i hjertefysiologi, og har ein viktig funksjon ved screening og diagnostisering av hjartesjukdommar innan subspesialiteten kardiologi.
  • Kjelde: Wikipedia.