— Vi har forskjellig syn på bærekraft og videre vekst. Marine Harvest mener næringen må få bukt med lakselus og andre biologiske utfordringer før den vokser ekspansivt, sier informasjonsdierektør Kristine Gramstad i Marine Harvest til Bergens Tidende.

Konserndirektør Alf-Helge Aarskog har tidligere talt mange i næringen imot med å ønske redusert produksjon i merdene dersom næringen ikke får bukt med luseproblemet.

Det John Frediksen-eide Marine Harvest melder nå overgang til Norsk Industri, og blir den eneste matvareprodusent med medlemskap i denne arbeidsgiverforeningen.

I en pressemelding i morges skriver Marine Harvest at de er uenig i den rollen FHL spiller i samfunnsdebatten.— Vi er uenige i hvordan en arbeidsgiverforening bør fungere. FHL bør være mer konsensusorientert, og jobbe for de sakene medlemsmassen samler seg om. Nå opplever vi at vår egen arbeidsgiverforening jobber mot oss i for mange saker. Det er problematisk at en arbeiidsgiverorganisasjon fremstår som en politisk aktør på tvers av medlemsbedrifters interesser, sier Gramstad.

Taper inntekter

Styreleder i FHL, Gunnar Domstein, vedgår at det betyr myefor organisasjon at Marine Harvest trekker seg ut.

— De er den største aktøren og utgjør 20 prosentav inntektene til FHL. Men vi skal finne løsninger på dette, og hvordan denvidere driften skal bli. Jeg utelukker heller ikke at vi nå får fleremedlemmer, sier Domstein.

Han mener FHL uansett vil være en viktig plattformfor næringen.

— Vi må tenke på alles interesser, og i en stororganisasjon må det være slik at flertallet bestemmer. FHLs medlemmer kantidvis være uenig, og Marine Harvest er så stor at de er i stand til å lage sinegen arena og selv sette dagsorden, sier Domstein.

— Hva oppfatter du er hovedkonflikten mellomMarine Harvest og andre oppdrettere i FHL?

— Det er ingen uenighet om at vekstkriterietskal tuftes på bærekraft. Men jeg ser aktører ordlegger seg på litt ulik måte –alt etter hvilke ståsted man har. Marine Harvest størrelse gir dem mulighet tilå ha en egen policy.

- Debatt i feil spor

— Er du uenig med Marine Harvest om atproduksjonen i oppdrettsanleggene må ned før man har løst problemene med formye lus?

— Det er feil måte å se det på. Myndighetene harallerede bestemt at det det skal gis gass eller bremses ned alt etter hvorstore miljøutfordringene er. Dette er en politikk som allerede føres.

— Debatten om næringen fremstår som sværtpolarisert – enten heier du på næring, eller oppfattes du som motstander avnæringen. Er konfliktene nå så store at debatten er ute av kontroll?

— Nei, ikke ut av kontroll, men den er kommet inni et feil spor. Det viktige poenget er at havbruk er en velsignelse for Norgeog for kysten vår. Både politikere og næringen er skjønt enige om at bærekrafter nødvendig for å utvikle den videre. Problemet er at mye av diskusjonendreier seg om detaljer, og at man ikke fokusererpå den betydningen næringen har for videre verdiskapning i landet.

— Har FHL grunn til å kritisere Marine Harvestetter det som har skjedd?

— Nei, jeg kritiserer overhode ikke MarineHarvest. De har sin måte å jobbe på, og det respekterer jeg. Marine Harvestforblir en stor aktør, og jeg er sikker på at vi fortsatt skal ha et godtsamarbeid. Og det blir kanskje en litt roligere hverdag i FHL.