På en pressekonferanse om bord på M/S Miljødronningen i formiddag, lanserte Kurt Oddekalv en internasjonal kampanje mot norsk oppdrettsnæring.

Hovedbudskapet er at norsk laks er kreftfremkallende.

— Vi har omfattende dokumentasjon som viser at legemidlene som blir brukt i avlusning fører til danning av kreftstoffer i fisk både i og utenfor oppdrettsanleggene. Ved konsum kan kreftfaren overføres til mennesker, sier leder i Norges Miljøvernforbund, Kurt Oddekalv.

Nettstedet som forteller om hvordan oppdrettsnæringen gir kollaps i elv og hav, finnes på fem språk. Han håper informasjonen, som sendes ut til miljøorganisasjoner og mediehus verden over, skal få folk til å tenke seg om før de kjøper norsk laks.

— Jeg håper norsk oppdrettslaks blir utestengt fra store markeder i Japan, Russland og Frankrike, sier Oddekalv.

Han bruker kraftige skyts mot oppdrettsnæringen, som han mener er det største miljøproblemet i Norge i dag.

— Næringen er blitt grådigere og grådigere de siste årene. De driver nå dyremishandling i stor skala, sier Oddekalv, og viser til fisk som svømmer rundt uten hale og finner mens lusen spiser dem levende.

Slåss for villaksen

Målet med kampanjen er at oppdrettsnæringen skal bli tvunget til å måtte legge om driften. Miljølederen mener at norsk oppdrettsnæring må reduseres til et sted mellom en femtedel og en tiendedel av dagens omfang. De gjenværende anleggene må gjøres utslippsfrie.

— Det finnes flytende, tette anlegg som ikke produserer lakselus og sykdom. Det vil koste næringen noe mer, det er det eneste. Men oppdrettsnæringen ønsker ikke løsninger, de vil bare fortsette slik de gjør for å tjene mest mulig penger, sier Oddekalv.

Han mener næringen «blokkerer demokratiet» ved å nekte å møte ham i TV-debatter.

— Nordmenn må forstå at denne næringen stjeler en felles ressurs. Jeg vil at mine sønner også skal kunne dra en frisk fisk, da kan vi ikke sitte å se på det som skjer nå.

Han frykter at villaksen vil dø om tre til fem år.

— Oppdrettsnæringen er vår tids tungindustri, de slipper ut all mulig skit i sjøen.

Ifølge Oddekalv har han både Greenpeace og andre internasjonale organisasjoner i ryggen når han kritiserer oppdrettsnæringen. Derimot kritiserer han Naturvernforbundet og WWF for å være «løpegutter» for næringen.

NOAH, organiasjonen for dyrs rettigheter, er blant dem som har gitt sin støtte til miljøaktivisten i dag.

— Siden forholdene i oppdrettsanleggene utgjør et enormt smittepress, er vaksineutvikling en konitunuerlig prosess. Tusener av dyr må lide seg gjennom smertefulle smitteforsøk, skriver veterinær Siri Martinsen i en pressemelding.

Forberedt på millionsøksmål

I 1999 inngikk regjeringen en avtale med Oddekalv. Avtalen gikk ut på at hvis laksenæringen kuttet på bruken av de to lusemidlene «diflubenzuron» og «teflubenzuron, skulle Miljøvernforbundet avstå fra planlagte aksjoner mot norsk laks i utlandet.

— Jeg advarte mot bruken av flubenzeroner og vi inngikk en avtale som gikk ut på at oppdretterne skulle stoppe bruken og jeg skulle la være å si hva jeg visste. Men nå har fiskeriministeren selv brutt avtalen og jeg sender derfor denne saken ut til alle som trenger å vite hvor farlig dette er, sier Kurt Oddekalv.

Oddekalv frykter at informasjonskampanjen kan føre til millionsøksmål og drapstrusler mot egen person.

— Jeg har allerede vært i kontakt med politiet, som tar dette seriøst, sier han.

- Dette er ikke riktig

Håvard Jørgensen er direktør i Norske Sjømatbedrifters landsforening (NSL). Han lar seg ikke skremme av den omfattende kampanjen.

— Vi er vant til å høre mye fra Oddekalv. Det eneste som virker nytt i denne sammenhengen er at han vil gå sammen med andre miljøorganisasjoner, sier Jørgensen.

Han ønsker ikke å kommentere påstandene om farlig fôr og legemidler.

— Alt det som brukes i norsk oppdrettsnæring er godkjent av Mattilsynet. De er kontrollorgan og har det overordnede ansvaret. Derfor er det naturlig at de svarer på disse spørsmålene, sier direktøren.

Utspillet fra Oddekalv får neppe noen konsekvenser for næringen, mener Jørgensen.

— Jeg frykter ingen konsekvenser her. Det han sier er rett og slett ikke riktig. Myndighetene anbefaler at folk spiser mer fisk, sier han.

Omfattende sjekkrutiner

Friede Andersen er seksjonssjef for fisk og sjømat i Mattilsynet. Heller ikke hun er bekymret for det Kurt Oddekalv hevder å ha funnet i oppdrettsfisken.

— Det er et omfattende regelverk som regulerer bruk av legemidler i oppdrettsnæringen. Mattilsynet fører tilsyn med at oppdrettsanleggene følger kravene i regelverket. Dette innebærer blant annet at legemidlene skal være godkjente før bruk, sier hun.

For å sikre at fisken ikke innholder farlige stoffer som kan overføres til forbrukeren er det også regler for hvor lang tid det skal gå mellom medisinering og slakting.

— Vi har grenser på hvor mye restmengde det kan være i fisken når den slaktes. I tillegg har vi et overvåkingsprogram der vi tar prøver av fisken for å hindre bruk av ulovlige midler. Det er ikke funnet ulovlige stoffer eller ulovlige mengder legemiddelrester i oppdrettsfisk i Norge, sier Andersen.

Ifølge Eksportutvalget for fisk har norske produkter i utgangspunktet et svært godt rykte internasjonalt.

— Dette har blitt opparbeidet gjennom mange år. Importørene vet at produktene våre blir testet og holder høy kvalitet, sier direktør Terje Martinussen.

Føler du deg trygg på å spise norsk oppdrettlaks?

LAKSEKRIGEN: Slik vil Kurt Oddekalv nå ut til publikum over hele verden. Du oppfordres også til å støtte kampen økonomisk.