Aktor politiadvokat Ole Bjørn Mevatnes påstand i sin sluttprosedyre 27. september, var 2,5 års fengsel for Tor Arne Uppstrøm.

I dag har Bergen tingrett frifunnet Uppstrøm.

— Det er en blank frifinnelse på alle poster. Og den er enstemmig, sier Uppstrøms forsvarer Erling O. Lyngtveit til BT.

- Hva sier Uppstrøm nå?

— Jeg er veldig godt fornøyd, og det er selvfølgelig Uppstrøm også. Han er svært glad for dette. Retten bekrefter ikke bare at han er uskyldig, men i tillegg er dette en oppreisning for Uppstrøm, sier Lyngtveit.

Politiadvokat og aktor Ole Bjørn Mevatne mener at dommen er uriktig.

— Vi tar utgangspunkt i at Bergen tingrett frifinner Uppstrøm, og konstaterer at den er uenig med oss. Nå har vi foran oss en grundig gjennomgang av premissene for dommen og hva retten legger til grunn for frifinnelsen, sier han.

Påtalemyndigheten har 14 dager til å vurdere en anke av dommen.

— Vi mener pådømmelse ville være riktig, men må bare konstatere at retten er uenig. Vi skal lese dommen grundig, så skal vi diskutere den og så vurdere den. Personlig har vi ingen mening om frifinnelsen i vår etat, sier Mevatne.