I en pressemelding fra selskapet skriver Bakke at BRB har vedtatt en ny strategi. Byråd Monica Mæland (H) benekter det.

Aps gruppeledere i Bergen kommune og Hordaland fylke, Harald Schjelderup og Ruth Grung, er uansett kritiske til BRB. Og helt uforstående til at det interkommunale selskapet kunne sende ut en pressemelding i dag hvor de forteller at de har vedtatt en ny strategi uten at dette har vært politisk behandlet hos de to store eierne, Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune.

Fikk forsikringer

Schjelderup mener han fikk forsikringer av byråd Monica Mæland om at BRB ikke skulle behandle noen ny strategiplan for selskapet da han tok dette spørsmålet opp i kommunens forretningsutvalg sist tirsdag.

Nå vil han ta saken opp igjen på nytt under forretningsutvalgets møte i morgen, for å få forklaring på hva som har skjedd.

Pressemeldingen BRB sendte ut i dag bar overskriften «Ny strategi vedtatt».

Skjønner forvirringen

Byråd Monica Mæland (H) skjønner godt at det oppstyr forvirring rundt pressemeldingen fra selskapet.

— Jeg forstår godt de spørsmålene Harald Schjelderup stiller. Jeg hadde sist tirsdag møte med styreleder i BRB, Gunnar Bakke om møte de skulle ha sist fredag. Bakke bekreftet da at de ikke skulle behandle noen strategiplan for selskapet, men et styringsdokument om hvordan styret skal nå sine mål. Jeg tror ikke det er noen uenighet om innholdet i dette dokumentet, men ordbruken med å kalle det strategiplan i pressemeldingen er egnet til å forvirre. Det har jeg også tatt opp med Gunnar Bakke i ettertid, sier Mæland.

Og planen er....

For i pressemeldingen som er underskrevet av kommunikasjonssjefen og Gunnar Bakke er det ingen tvil om at det er en strategiplan Bakke skriver om. «Etter fem år har det vært naturlig for selskapet å gjennomføre en grundig strategiprosess...» I planen er de enige om å fokusere på følgende tre områder:

  • Mer interkommunal koordinering og samarbeid for å få til en næringsvennlig offentlig sektor.
  • Markedsføring og profilering av regionen som et attraktivt sted å drive næring og bo.
  • Å tiltrekke seg nye virksomheter og kompetanse til regionen og tilrettelegge for at de kan etablere seg her.

Må til bystyret

— Det er jo forunderlig å lese dette når vi i bystyret den 26. juni skal behandle handlingsplan for næringsutvikling. Skal det ha noen mening å behandle en slik plan i bystyret, må vi i hvert fall behandle den overordnede strategien og prioriteringene til det interkommunale BRB.

Schjelderup minner om at Bergen kommune skilte ut sine egen næringsavdeling i dette selskapet, og at Bergen kommune betaler inn halvparten av selskapets faste inntekter.

Kritisk til ressursbruken

Aps gruppeleder understreker at han absolutt er tilhenger av interkommunalt samarbeide på dette område, men mer kritisk til prioriteringene og ressursbruken i BRB.

Siden etableringen i 2007 har selskapet brukt 100 millioner kroner.

— Halvparten av dette er gått til å lønne egne ansatte, samtidig som man har brukt store beløp på dyre konsulenter. Det er penger som kanskje kunne vært brukt som tilskudd til knoppskyting, eller annen støtte til gründervirksomhet. Derfor er det all grunn til å diskutere hvordan vi bruker knappe fellesskapsressurser på dette området, sier Schjelderup.

- Ingen stiller spørsmål

Ruth Grung er gruppeleder for Ap i fylkestinget, og styreleder i nettverksorganisasjonen Fiskeriforum Vest:

— Hordaland fylkeskommune bidrar med fem millioner årlig til BRB, uten at det har vært drøftinger om strategi eller prioriteringer i det hele tatt. Ingen andre organisasjoner har så gode rammer, uten at det stilles spørsmål om hva pengene brukes til og hva man har fått til, sier Grung.

Hun mener at Business Region Bergen er blitt noe helt annet enn det var ment å bli.

— Hele prosessen rundt selskapet burde vært satt i revers, men dessverre har det gått for mye politisk prestisje i det, sier Grung.

«Virksomhetsplan»

På telefon bruker ikke Gunnar Bakke lenger uttrykket «ny strategi». I stedet snakker han om «en virksomhetsplan som er blitt justert».

— Og det har aldri vært meningen at den skulle tilpolitisk behandling, sier Bakke.

- Hva er forskjellen på en strategiplan og envirksomhetsplan?

— Jeg kan selvfølgelig ha brukt uheldige formuleringerher, men jeg tror ikke det er mange som er blitt forvirret av den grunn. Og dethar uansett aldri vært meningen at den skulle til politisk behandling, sierBakke.

NY STRATEGI: Ny strategi er vedtatt for Business Region Bergen (BRB), skriver styreleder Gunnar Bakke i en pressmelding. Han er også næringsbyråd i Bergen kommune. Foto: Odd E. Nerbø
IKKE STRATEGI: - Det er ikke noe ny strategiplan. Det er et styringsdokument, sier byråd Monica Mæland, som bidrar med meste penger til BRB. Foto: Rune Sævig