For fire år siden var han nær ved å kjøre service­konsernet i grøften. Nå er det historie, egenkapitalen gjenvunnet og konsernet, som har skiftet navn fra AB Service Systemer AS til AB Solutions AS, er trimmet for ny vekst.

- I strategien vår legger vi opp til 20 prosent vekst årlig, og nå vet vi hvordan vi skal vokse uten å miste økonomisk styring, sier Frode Standahl.

Ekte gründere

Han og broren Ronny var 17 og 18 år gamle da de i 1990 sluttet skolen, kjøpte seg vaskebøtter og startet bedriften Askøy Vask.

— Vi satset på alt fra trappevask til vaktmestertjenester. Det gikk bra, og siden har vi bare fortsatt ut fra tanken om at alt er mulig. Vi hadde «yes we can» som slagord før Obama, sier gründeren.

Da BT første gang skrev om brødrene, i november 2007, var de fulle av optimisme. Flere selskaper var etablert rundt om i landet, og omsetningen hadde steget fra 0 til 120 millioner kroner. De hadde nettopp vunnet renholdskontrakten på Oslo Lufthavn, Gardermoen, og så seg om etter en partner som kunne være med på å finansiere videre ekspansjon.

Fikk ikke kapital

Men så kom finanskrisen, og alt viste seg likevel ikke å være mulig.

— Kapitalmarkedet var knusktørt. Å finne en investor som ville stille opp med penger virket helt umulig. Da bestemte jeg meg for å parkere hele opplegg­et, og ta full kontroll om egen fremtid selv.

Du må ikke miste troen på at det er mulig å skape noe nytt

Det skulle vise seg å være på høy tid. Regnskapsåret 2008 endte med et dundrende underskudd på ti millioner kroner.

— Vi lå nærmest med brukket rygg, men ved å rette all oppmerksomhet mot driften kom vi oss over kneiken. Vi skrapte bokstavelig talt kistebunnen, og allerede ett år etter var det meste av underskuddet dekket inn igjen.

Omtrent samtidig ble broren Ronny kjøpt ut. Etter tre år med ansatt daglig leder, gikk Frode Stendahl i 2008 også inn igjen i denne rollen, i tillegg til å være styreleder. Han eier i dag 90 prosent i AB Solutions, mens salgs- og markedsdirektør Erik Rødder eier resten.

Etter krisen de gjennomlevde, deler Standahl gjerne erfaringen med andre gründere.

Nyttig erfaring

- Det var knalltøft. Fra banken var det null støtte. Men vi forhandlet med leverandørene, som ga oss betalingshenstand. Derfor overlevde vi. I dag er jeg glad for å ha opplevd nesten å gå på trynet. Å snu en bedrift som ligger nede, gir en erfaring som er mye mer verd enn å lede under en opptur. Dessuten vet jeg nå hvilke faresignaler jeg skal se etter.

Dessuten:

- Du må ikke miste troen på at det er mulig å skape noe nytt. Samtidig er det viktig å ikke ha for høye tanker om seg selv, men huske at å lede en bedrift er lagspill. Standahl peker på at han har mange dyktige medarbeidere som har vært med på å få selskapet dit det er i dag.

Nytt hovedkontor

Nylig flyttet de kontoransatte fra Åsane til de to øverste etasjene i Stor-Bergen boligbyggelags tidligere bygg på Laksevåg. Her skal hovedkontoret ligge, selv om de fleste av servicekonsernets 1200 ansatte på hel- eller deltid jobber andre steder i landet.

- De to største avdelingene er Gardermoen og Oslo, og vi har virksomheter i Stavanger, Trondheim og Kristiansand, i tillegg til Bergen, sier Standahl.

AB Solutions tilbyr en rekke ulike servicetjenester, fra renhold, kantinedrift, eiendoms- og vedlikeholdsservice til det de kaller bedriftsservice, for eksempel kontorstøtte og sentralbordtjenester.

- Et nytt satsingsområde er hotell, der vi tilbyr alt fra hus­økonom - til vaktmestertjenester. Da vi lanserte dette konseptet i fjor, var markedet vanskelig, men jeg har stor tro på det fremover.

Standahl har ikke latt seg skremme av nedturen i 2008. Tvert imot. Målet er å vokse rundt 20 prosent i året, som han betegner som en god styringsfart. Minst 100 nyansettelser har vært vanlig de siste årene.

- Vi er vant til å si ja til oppkjøp når mulighetene byr seg, og vil nok fortsette å vokse mest på egen kjøl.

Gründere ofte i kapitalskvis

— Det er svært vanlig at gründerbedrifter kommer i kapitalskvis. sier Ivar Borge, partner og leder av konsulentavdelingen i PwC Bergen. Han presiserer at han ikke kjenner firmaet AB Solutions konkret, men at historien deres er klassisk.

— Det typiske for gründere er at de har en god idé, er gode på produkt og markedsforståelse og på å gjøre kundene fornøyde. Men det administrative apparatet er ofte svakt. Lite erfaring og mangel på kompetanse innen økonomistyring fører ofte til at de havner i likviditetstrøbbel, at kassen går tom.

— Og da står ikke bankene klare med friske penger?

— En gründerbedrift mangler ofte en "track record", en historie, som gjør at de kan gå til banken og be om mer finansiering. Dessuten kommer det an på konjunkturene. Akkurat nå er vi inne i en fase der bankene kniper til, og setter større krav til egenkapital og sikkerhet enn i mer typiske vekstfaser.

I dobbelt skvis

Borge, som har lang erfaring som bedriftsrådgiver, peker på at nye bedrifter gjerne kan komme i dobbelt skvis.

— Har de profesjonelle kunder, for eksempel innen oljebransjen, møtes de gjerne av tøffe krav, for eksempel 60 dagers kredittid. På den annen side har de leverandører som gjerne krever betalt innen ti dager. Hvis de samtidig er i en vekstfase, og må investere i nytt utstyr og utvide salgsapparatet, kan finansieringen lett svikte. Det paradoksale er at jo mer suksess du har i markedet, jo fortere kan likviditetsskvisen komme.

Søk kompetanse i tide

— Har du noen gode råd for hvordan man kan unngå slike problemer?

— Ha ikke uovertruffen tro på egne ferdigheter. Vent ikke til kassen er tom, men søk kompetanse i tide. Få gjerne utenforstående personer med erfaring og kompetanse inn i styret. Disse kan fungere som rådgivere.

— Jeg vil gjerne presisere at bildet ikke bare er negativt. De siste årene har vi sett en rekke nye virksomheter med kjempesuksess, ikke minst innen oljevirksomhet og oppdrett, sier Borge.