— Ekspresslevering er et godt termometer på utviklingen i næringslivet. Vi transporterer det folk handler, så utviklingen i denne bransjen er en god indikator på hvilken vei økonomien utvikler seg, sier Kjell Rakkenes, direktør for presserelasjoner i Posten.

Bring Express er en del av Postens virksomhet, og den største aktøren på ekspressleveranser i Norden.

Rakkenes forteller at de tidlig merket den økonomiske nedturen.

— Det var i ekspressleveransedelen vi merket finanskrisen først. Svikten i etterspørsel kom veldig plutselig i fjerde kvartal. Det slo mye raskere inn her enn i vanlige leveranser.

Satser på nytt

De Ti Bud Ekspresslevering AS i Bergen gikk konkurs i slutten av mars, og tolv hel- og deltidsansatte mistet jobben.

— Det er blitt tøffere. Konkurransen er stor, i tillegg er det vanskelig å få finansiering fra bankene, sier Steinar Grindeland som var daglig leder i det konkursrammede selskapet.

Bobestyrer Atle Birkeland forteller at flere interessenter raskt var på banen etter at selskapet gikk konkurs, og budbilvirksomheten ble overtatt av det nye selskapet De Ti Bud På Veien AS hvor Steinar Grindeland er ansatt som daglig leder.

Grindeland har tidligere også vært daglig leder for De Ti Bud Ekspresslevering Hele Norge AS som drev i Trondheim. Dette selskapet gikk konkurs i november i fjor, men kundemassen ble overtatt av BuDi Stavanger AS og blir nå drevet videre under navnet BuDi Trondheim AS.

Samarbeidsproblemer

BuDi var også i forhandlinger med konkursboet etter De Ti Bud Ekspresslevering i Bergen, men vant ikke frem.

  • Det virker som om transportbransjen i Bergen er noe spesiell. Vi har blant annet hatt problemer med å få til samarbeid med aktører i byen, sier Terje Bergheim, prosjektleder i BuDi.

Selskapet har egen avdeling i Bergen, med rundt ti biler, og tar sikte på å ekspandere ytterligere.

Bergen Budservice er et av de andre bergensselskapene som nylig er gått konkurs. Årsaken er færre oppdrag og et større tapsprosjekt i fjor, ifølge bostyrer, advokat Dag A. Stiegler.

Selskapet opererte ni budbiler, og det forhandles om at de kan komme i drift i et annet selskap.

- De seriøse klarer seg

Mange av budbilselskapene i Bergen er små foretak med en eller to ansatte. Blant de store aktørene er Budbilexpressen AS med over 40 vare- og lastebiler, fire motorsykler og to tråsykler.

— Finanskrisen gjør at det er mindre kjøring enn før. Vi merker nedgang fra de travle tidene for ett år siden. Men de seriøse klarer seg godt, sier Geir Jakobsen, medeier i Budbilexpressen AS.

Vidar Sandvik (44) er en av budbilsjåførene deres.

— Selvsagt merker jeg at det er færre oppdrag, det tror jeg alle gjør. Men jeg håper å kunne holde hodet over vannet, sier han.

Etterspørselen har falt på mange områder.

— Vi skulle gjerne hatt mer å gjøre. Det er mindre etterspørsel fra eksempelvis trykkerier og regnskapskontorer, det er også mindre terminalkjøring for større biler, sier Thorbjørn Tennebekk. Han er styreformann i Bergen Lastebilkontor, som disponerer rundt ti budbiler (Kvikkisene), en motorsykkel og vel 30 lastebiler.

Rune Nielsen