Det frykter Alf Inge Greaker (V), nestleder i samferdselsutvalget i Hordaland. Greaker er selv bussjåfør og kjenner problemene på kroppen i hverdagen.

Sluttstrek

— Det som bekymrer meg nå, er at en er inne i sluttprosjekteringen og altså snart ferdig med arbeidet. Det må bety at en går over til å drifte det systemet man har, med alle sine feil og mangler, sier han. På neste møte i samferdselsutvalget tar han opp problemstillingen og påpeker punkt for punkt hva som fortsatt ikke fungerer ved det nye billettsystemet til Skyss kort tid før sluttstrek skal settes for hele prosjektet.

— At billetteringssystemet nå er "stabilt" som det blir hevdet, stemmer overhodet ikke sett fra et brukersynspunkt. Fortsatt er det svært mange passasjerer som ikke kjenner til verken produkter eller den praktiske bruken av dem, sier Greaker.

Tregt

— Og effektiviteten og tidsbruken er ikke blitt bedre. Programprosessen er tungvint og treg. Tastetrykkene på billettmaskinene går seint, og responstiden er ofte mange sekunder, spesielt ved feiltrykk, mener Greaker.

Når kunden skal sjekke inn kan det ta lang tid før en får grønt lys. Alt dette er en stor ulempe og uholdbart. Selv om det med tiden kommer flere automater der man kan få kjøpt ulike reiseprodukter, og det også kommer på plass flere nettløsninger for salg og påfyll av kort, vil det fortsatt være mange som kjøper kort og billetter hos sjåføren på bussen, og det er her flaskehalsen oppstår.

Prishopp

— For eksempel er det helt ukjent for mange at det bare er takstene på enkeltbilletter kjøpt på bussen som har steget. De koster nå 27 kroner mot 25 kroner før nyttår. At det ikke har vært noen prisstigning på de andre produktene, er ikke kommunisert godt nok fra Skyss. Derfor blir det til at de som tidligere har kjøpt enkeltbilletter, gjør det fortsatt av gammel vane. Hovedargumentet for et takstpåslag «om bord» var at en ville få publikum til å bruke kort i stedet for å kjøpe billetter med kontanter. Dette har så langt overhodet ikke fungert, sier Greaker.Skyssdirektør Oddmund Sylta vil ikke kommentere denne saken nå, men viser til at det vil komme en grundig gjennomgang av alle de aktuelle spørsmålsstillingene på neste møte i samferdselsutvalget.

Hva mener du om Skyss-problemene? Si din mening!